Jako všichni Bonapartovi i Caroline (1782 – 1839) se narodila v Ajacciu na Korsice. Coby devítiletá dívenka musela spolu s ostatní rodinou rodný ostrov opustit. Uchýlili se do Marseille a jejich začátky ve Francii nebyly příliš radostné. Teprve raketový mocenský vzestup Napoleona znamenal pro rodinu záchranu. Vybranému chování se Caroline naučila na elitní škole v Saint-Germain-en-Laye, kterou vedla bývalá dvorní dáma Marie Antoinetty. Tam se také spřátelila s Hortensií Beuaharnaisovou, adoptovanou Napoleonovou dcerou a pozdější manželkou jejího bratra Ludvíka. Její matku, svou švagrovou Josefínu, naopak z duše nesnášela.

Také Carolině se dvořilo několik Napoleonových generálů. Dala přednost Joachimovi Muratovi, urostlému krasavci, který měl zálibu ve výstředním oblékání. Když o jedenáct let starší Murat požádal o její ruku, Napoleon zpočátku váhal. Manželství ale bylo šťastné a zakrátko bylo obdařeno čtyřmi dětmi.

Podobně jako všechny své příbuzné, i Carolinu s Muratem Napoleon zabezpečil. Jmenoval je vládci velkovévodství v Kleve a Bergu, což bylo území v západním Německu se sídlem v Düsseldorfu. Byli zde velmi oblíbení, vzájemně se doplňovali a zasloužili se o jeho rozkvět. Karolina však toužila po vyšším titulu. Když Joachim Murat potlačil povstání ve Španělsku, věřila v titul španělské královny. Napoleon rozhodl jinak. Španělským králem se stal jeho starší bratr Josef.

Murat, ačkoli byl Napoleonovi zcela oddán a Napoleon si ho oblíbil, přece jen nebyl Bonaparte. Nevyšli ale naprázdno, Napoleon Murata i s Caroline dosadil na právě uvolněný neapolský trůn po Josefovi. Jejich vláda byla více než úspěšná. Za Muratovy časté nepřítomnosti, kdy bojoval po boku Napoleona, byla regentkou Caroline. Byla rozenou diplomatkou, přátelila se (často i intimně) s mnoha politicky významnými lidmi. Milovala též umění a často podporovala mladé umělce. V době, kdy neměl Napoleon legálního dědice, doufala Caroline, že by se mohl její nejstarší syn Napoleon Achille stát císařovým nástupcem.  Zklamání zažila, když Marie Luisa porodila Napoleonovi syna Orlíka.

Caroline s dětmi

Když se hroutilo Napoleonovo císařství, dopustil se Murat osudné chyby. Ač dostal od kancléře Metternicha nabídku rakouského spojenectví, naprosto nelogicky a netakticky zahájil s neapolským vojskem proti Rakousku válku. Byl poražen, zajat a v roce 1815 zastřelen. Při popravě si nenechal zavázat oči a jeho poslední slova k četě vojáků zněla: „Nestřílejte na obličej!“A Karolina? Byla vykázána do Terstu, kde žila inkognito jako hraběnka z Lipona. Kde vzala takový titul? Vymyslela si ho! Lipono je totiž přesmyčka slova Napoli, tedy Neapol. Ani tady ale nezahálela. Na sklonku života se ještě jednou provdala za maršála Jacquese Mac Donalda.

 
Foto: Wikipedie
 
Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama