Pokud se zajímáte o výklad podle čar v ruce – o chiromantii, pak jistě víte, že v dlani máte několik základních čar. Díky šamance Markétě, která se zabývá výkladem z ruky už od dětství, se v tomto článku můžete dozvědět více o dvou důležitých čarách ve dlani. Jaká je vaše čára osudu a čára hlavy? A kde je najdete? Co o vás vypovídají?

Co o nich říká šamanka Markéta?

osudČára osudu není v každé ruce viditelná, objevuje se většinou až kolem čtyřicátého roku. Pokud je v ruce viditelná dřív a zvlášť v dětství. vypovídá o jejím nositeli cosi mimořádného.
Tato čára běží opačným směrem než ostatní čáry, začíná v dolní části dlaně a míří nahoru směrem k prstům, především k prostředníčku, Saturnovu prstu. Je u ní důležité především to, zda v ruce je, a kde začíná, jakou energií se sytí. Buď vychází ze středu dlaně, od čáry života – konzervativnost, z Neptunova pahorku – silná energie a mysticizmus, anebo z Měsíčního pahorku – osobnost jemná, vyvěrající z podvědomí.

Přítomnost čáry osudu dává svému nositeli nepřehlédnutelnost, charisma, touhu po moudrosti, světskou slávu a stabilitu, ambicióznost a touhu i umění něco znamenat. Je spíše záležitostí ega, ne ve smyslu negativním, ale spíše pozitivním, protože být NĚKÝM je závazek nejen ven, ale především dovnitř, k vytvoření pevných zásad a zdravých morálních hodnot.

Je důležité se podívat, jak je čára osudu výrazná vzhledem k ostatním čarám v ruce. Někdy se zdá dokonce dominantnější než ostatní, tehdy to může znamenat, že více dáte na to, zda jste osobnost, než na to, jak dobře a šťastně ve skutečnosti žijete. Osobnost je v podstatě virtuální realita, která může, ale i nemusí mít na nás dobrý dopad.

Na čáře osudu se také vyskytuje jeden zajímavý úkaz „Kříž osvobození“. Jde o místo, kde se čára osudu dotkne čáry života, vytvoří v ruce takové X. Nositel tohoto znamení má ve zvyku chodit přes těžké překážky. V jeho životě nastanou chvíle, kdy bude muset vše opustit a začít znovu. Je tak trochu beran a nedá si říct dřív, než si dočista namele nos 

hlavaČára hlavy běží od hřbetu ruky nad palcem směrem k měsíční straně ruky – strana u malíčku. Na čáře hlavy je důležitá délka – ukazuje na chytrost, ale také to odkud a kam čára směřuje. Pokud je začátek v místě, kde začíná čára života, pokud obě vycházejí z jednoho místa, jde o harmonické postavení. Když nějakou dobu běží v čáře života a teprve později se od ní odděluje, znamená to, že je pro nás velmi těžké, někdy i nemožné, překročit stín svého rodu. Zůstáváme dlouho nebo navždy v jeho područí. Naopak čím větší je vzdálenost začátku čáry hlavy od čáry života tím větší je naše odvaha a schopnost „se trhnout“ … někdy však bohužel i k naší škodě.

Konec čáry můžeme označit jako uzavřený – směřující rovně, nebo otevřený mířící k měsíčnímu pahorku. Uzavřený tvar je znakem naší neschopnosti přijímat inspirace zvenčí. Stále si vedeme svou. Naopak konec čáry hlavy mířící dolů vypovídá o neschopnosti udržet si linii vlastního názoru, často také značí deprese a sklony k sebevraždě.

Pokud čára dosahuje až k měsíčnímu pahorku na hřbetě ruky, lze předpokládat, že máme kontakt s duchy, či paranormální schopnosti. Rozdvojení nebo rozvětvení na konci čáry značí nejasnosti ohledně profese.

Naše články:

Více o Markétě se můžete přečíst v tomto rozhovoru a v dalších materiálech:

Markétiny Facebookové stránky Chiromantie: www.facebook.com/chiromantie?fref=ts

Markéta Švarcová
Šamanská poradna Přístav 69
www.pristav69.cz

Reklama