robotika-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Nedostatek pracovníků vede k automatizaci
Pandemie urychlila globální trendy, od nedostatku pracovních sil a nejistoty v dodavatelském řetězci až po individualizovaného spotřebitele a vzrůstající tlak na udržitelný a flexibilní provoz. Roboti se u nás objevují převážně ve větších výrobních firmách, které jimi optimalizují výroby náročné na rychlost, přesnost i množství hotových produktů. O automatizaci ale narůstá zájem i v malých a středních společnostech, které v současné době motivuje jak akcent na pružnost produkčních kapacit a nutnost vypořádat se s výpadky dodavatelských řetězců tak nedostatek pracovních sil.

„S nedostatkem pracovníků se podle aktuálních údajů potýká 60 % výrobních podniků v České republice. Kromě technicky zaměřených profesí chybějí zejména manuální pracovníci, a to nejen v průmyslu. Například v logistice a retailu chybějí síly potřebné k manipulaci se zbožím. Automatizaci a robotizaci v českých podnicích momentálně pohání do velké míry nedostatek lidí ochotných vykonávat manuální práce typu něco někam rovnat, skládat, manipulovat,“ konstatuje Michal Novák z pracovního portálu Profesia.

Robotizace už není jen doménou automobilek
Pokud se mluví o robotizaci, nejčastěji si představíme automatizovanou výrobu, především automobilovou. Nyní se s roboty setkáváme ve všech sférách průmyslu, kde zastávají zejména opakující se manuální úkony – jsou přesní, výkonní, neunaví se a nevadí jim rutina. Robotizace a automatizace se ale neomezuje jen na průmyslovou výrobu. Současné technologie zvyšují efektivitu lidské pracovní síly i v oblastech, kde bychom to ještě nedávno nečekali. Automatizované systémy provádějí předvýběr při náboru nových zaměstnanců, prosazují se ve zdravotnictví při provádění testů i vyhodnocování snímků, zajišťují rutinní zpracování a vyhodnocení ekonomických a statistických dat v podnicích, obstarávají dopravu materiálu v uzavřených systémech. Dokonce nahradí lidskou sílu i v retailu – nedávno byl v České republice otevřen první zkušební bezobslužný obchod, který vznikl jako aplikace projektu supermarket budoucnosti.

Automatizace dokáže zefektivnit i takovou činnost, jako je správa objektů a provádění úklidových činností. Některé manuální procesy a pracovní postupy úklidu se již nyní dají spravovat digitálně a příklady využití a možnosti se stále rozšiřují. Chytré vyhodnocení dat může například nasměrovat pracovníky tam, kde se během dne pohybovalo nejvíce lidí, smart technologie zabudované do úklidových strojů dokáží doporučit optimální způsob úklidu a šetřit úklidové prostředky.

Rozvoj ovlivní konektivita a sběr dat i kolaborativní roboti
Podle Mezinárodní robotické federace jsou v současné době po celém světě v provozu asi 3 miliony robotických jednotek a jejich počet každoročně roste o dalších 13 %. V ČR pracují zhruba tři až čtyři procenta evropských robotů, což je dvakrát víc, než by odpovídalo velikosti české ekonomiky. Jak si můžeme představit další vývoj? S vyšší kvalitou umělé inteligence začínají roboti kromě rutinních úkonů zvládat i náročnější úkoly, a do chodu svých firem je tak zapojí firmy ve více odvětvích. Do rozšíření robotiky chce podle predikcí ve svých organizacích investovat v následujícím roce až 88 % společností.

„V dohledné budoucnosti můžeme očekávat stále větší důraz na konektivitu a sběr dat, které se stanou rozhodujícími faktory výroby. Pokročilejší schopnost robotů pracovat přímo s lidmi, sdílet úkoly a učit se prostřednictvím umělé inteligence usnadní zavádění inteligentní automatizace v nových prostředích, jako je stavebnictví, zdravotnické laboratoře, restaurace a maloobchod,“ říká o předpokládaných směrech dalšího rozvoje Jaroslav Blažek, regionální ředitel pro technologickou strategii a poradenství společnosti Accenture.

Zdroj: Michal Novák - Profesia, Jaroslav Blažek - regionální ředitel pro technologickou strategii a poradenství společnosti Accenture, Lukáš Rom ze společnosti Kärcher

Reklama