Kamenů je tady přes dva tisíce, řady vedou přesně a přímo ze severu na jih a původ této záhady se archeologům nepodařilo objasnit až do dnešních dnů. Samozřejmě nejpopulárnější a nejoblíbenější je vysvětlení ala Vzpomínky na budoucnost, podle něhož by Kounov představoval jakousi pravěkou megalitickou observatoř. Tato hypotéza by byla velmi lichotivá, neboť v tom případě by se jednalo o zcela unikátní, jedinečnou stavbu tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Proti tomuto vysvětlení hovoří především rozměry celé hvězdárny, která je pouze kapesním vydáním obrů z Carnaku nebo Stonehenge. Jak by taková miniobservatoř pomohla k pozorování pohybů na nebeské báni není zcela jasné.

Naopak hypotézou veleprozaickou je domněnka, že řady zde vznikly až v devatenáctém století, a to jako vedlejší produkt parcelování panství dělníkům na drobná políčka.

Ani pro první, ani pro druhou, ani pro žádnou další z hypotéz není žádný důkaz, to ale nemění nic na tom, že místo je prý obestřeno řadou záhad, obrovským energetickým polem a vyprávěnkami místních, kteří vám řeknou, že „na Rovině se dějou móc diuný věci, panečku!“