Každý začátek školního roku je pro děti velká zátěž. Vžít se do nového denního režimu, plnit školní úkoly, zapojit se do zájmových kroužků. Ne každé dítě vše zvládne lehce. Někteří rodiče bohužel nejsou schopni objektivně zhodnotit psychosociální zralost dítěte, nebo si nechtějí připustit, že jejich syn nebo dcera nejsou tak bystří a nadaní jako ostatní děti a kladou na ně velké nároky. Vzniká pak situace, kdy dítě není shopné plnit požadavky rodičů a ti na ně vytvářejí tlak a vše je jako v bludném kruhu. Podle odborníků se ne všechny děti, které mají problém, dostanou s rodiči do psychologické poradny. Někteří rodiče mají psychologa za nepřítele a neuznávají jeho odborné rady. Přitom správný přístup k dítěti pomůže vyřešit mnohé nezdary.

Podle statistik má asi 15% dětí z celé populace nižší nadání nebo nerovnoměrně rozvinutou inteligenci v oblasti rozumových schopností. 3 až 5% dětí trpí lehkou mozkovou dysfunkcí a má s ní problémy ve škole. Školáků, kteří trpí speciálními disfunkcemi jako je dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie… je již 1 až 3 % a počet těchto dětí se zvyšuje. Zároveň ale to, že dítě trpí dysfunkci, v žádném případě neznamená, že by mělo nižší inteligenci. V některých případech právě naopak, tyto děti vynikají v některých předmětech nad ostatní spolužáky. Při dnešních nárocích ve škole stačí, aby se dítě nemohlo celou hodinu soustředit a jeho snížená výkonnost jej posune do průměru až podprůměru. Při tom kolikrát zbytečně.

Psycholog, který pozná příčinu změny chování dítěte ve škole, může spolupracovat jak s rodiči a vypracovat jim individuální plán režimu dne a učení, tak i se školou a konkrétním učitelem. Pokud dítě nenavštěvuje přímo speciální školu pro děti trpícími dysfunkcemi, může být vzhledem ke svému problému známkováno a hodnoceno jinak. Problém je však v podchycení těchto vad a včasném rozpoznání. Jsou to vždy rodiče, kteří jsou s dětmi nejčastěji a kteří je znají lépe než učitel nebo psycholog a oni také musí udělat první krok k řešení. Ti, kteří se psychologů a „ocejchování“ dítěte brání, přidělávají jen další potíže svým vlastním dětem.