blobid0.jpg
Foto: Shutterstock

Aby organizace World Happiness Report našla nejšťastnější země světa, měří příjmy, zdraví, svobodu, štědrost a absenci korupce. Poté, co dali dohromady všechny údaje, získala korunu opět jedna ze severských zemí – Finsko! To je již šestým rokem po sobě vyhlášeno nejšťastnější zemí světa. „Rozvoj ctnostného chování potřebuje podpůrné sociální a institucionální prostředí, má-li vést k všeobecnému štěstí,“ píše World Happiness Report.

Po Finsku se na stupních vítězů umístily další dvě severské země – druhé je Dánsko a třetí Island. Čtvrtý je Izrael, který se odpoutává od severských zemí. Pátou příčku pak získalo Nizozemsko. Za ním se drží Švédsko, Norsko, Švýcarsko a Lucembursko. Nejvýše umístěnou mimoevropskou zemí je Nový Zéland, který zaujímá 10. místo.

Následuje Rakousko a Austrálie. Na 13. místě je pak Kanada před Irskem, zatímco Spojené státy obsadily 15. pozici. Česká republika se vešla do první dvacítky na 18. pozici a předběhla země jako jsou Spojené království, Litva nebo Francie. Před námi byly ještě Německo a Belgie. Slovensko je až 29.

The World Happiness Report se ve svých každoročních žebříčcích opírá především o otázky hodnocení života v průzkumu Gallup World Poll. „Přirozeným způsobem, jak měřit štěstí národa, je zeptat se reprezentativního vzorku lidí, jak jsou v dnešní době spokojeni se svým životem,“ uvádí ve shrnutí svého průzkumu.

Účastníci jsou požádáni, aby ohodnotili svůj současný život na stupnici od 0 do 10, přičemž 10 je nejlepší a 0 nejhorší. Finsko mělo skóre 7,804 a vedlo s velkým náskokem před Dánskem 7,586. Na posledním místě se umístil Niger s hodnocením 4,501. Češi mají 6.845.

Zdroje: World Happiness Report