Zatímco dospělí se stále víc potýkají s nedostatkem volného času, děti ho naopak mají tolik, že mnohé nevědí, co s ním. Tento problém trápí až 55 % rodin s dětmi. Co čeká na děti odpoledne po škole, když jsou rodiče v zaměstnání? V družině to děti nebaví, spíš je zajímá počítač nebo parta kamarádů.

Ukážeme si modelovou situaci na neexistující rodině. Budeme jim říkat třeba Dvořákovi. Rodiče měli zpočátku na desetiletého Vaška poměrně dost času do chvíle, než se tatínek pustil do podnikání a počáteční investice pohltily veškeré úspory. Do práce tedy nastoupila i maminka a Vašek, doposud zvyklý na její odpolední péči, náhle zůstával doma sám. Brzy ho omrzelo sledovat televizi a pouštět si sám muziku.

Uvítal tedy, že u něj jako na zavolanou zazvonil nejlepší kamarád a pozval ho mezi ostatní kluky ze „skvělé“ party. Většina kluků sice byla starších, ale to naopak oběma páťákům imponovalo. Snažili se zavděčit a ochotně plnili všechna přání a povely starších dětí.

Vaškovi rodiče byli spokojení, že si synek našel přátele a zábavu a nesedí sám doma. O víc se nestarali. Fungovalo to, dokud u Dvořáků jednou v podvečer nezazvonil u dveří policista, který vedl za ruku vzpouzejícího se Václava. Vyšlo najevo, že se kluci – aby se zalíbili partě – zapletli do drobných krádeží v nedalekém obchoďáku. Příhoda se naštěstí obešla jen domácím vězením a zákazem partu navštěvovat. A na řadu nekompromisně nastoupila družina…

Podle psychologů je volný čas dětí čím dál větší problém. Děti volný čas nedokáží efektivně využít, narůstá počet těch, které nedělají ve volném čase v podstatě nic. To znamená, že pasivně vstřebávají to, co se jim nabízí. Vysedávání u televize či poslech muziky nyní vystřídaly počítače a různé interaktivní hry. Zároveň se u dětí projevuje potřeba se sdružovat. A ve volném čase jsou pro to ideální podmínky.

Parta
Děti chtějí někam patřit a parta je přitahuje. V tuto chvíli se nabízejí dvě možnosti. Buď se zařadí do party, která vznikne spontánně – pak bude záviset na „vůdci“, jakým směrem se bude aktivita dětí ubírat. A nebo se jim nabídne nějaká více či méně organizovaná činnost.

Drogy, nikotin, alkohol
V neorganizovaných, náhodně vzniklých skupinách se děti často nudí a vznikají tu i různé druhy závislostí – na nikotinu, alkoholu a drogách. Často si také snaží přivydělat tím, že začnou s drogami kšeftovat a vlastně se z nich stávají dealeři. Je to výnosné a vzhledem k nízkému věku jsou nepostižitelní.

Občanská sdružení
Východisko se možná mnoha rodičům bude zdát nereálné – děti mají rády, když jsou organizované. Přesto lze obě varianty sloučit: občanská sdružení dětí a mládeže nabízejí totiž obojí

Desatero pro rodiče
1. S kroužky je vhodné začít ve školním věku. Pokud dítě navštěvuje zájmový kroužek již v předškolním věku (např. kvůli výraznému talentu), doporučuje se podpora a dohled rodičů.

2. Neexistuje univerzální rada, návod, jak vybrat dítěti vhodný kroužek. Samozřejmě je nutné přihlédnout k možnostem dítěte, jeho zdravotnímu stavu, psychické vyspělosti. Dítě s astmatem asi nebude hrát vrcholově tenis, stejně jako dysgrafik se pravděpodobně nestane spisovatelem.

3. Výběr kroužku by měl být otázkou vzájemné dohody mezi dítětem a rodičem. Rodič se může poradit s učitelem, na co je dítě šikovné, k čemu má vlohy. Pomoci mohou i pedagogicko-psychologické poradny.

4. Velkou roli při výběru zájmových činností hrají kamarádi. Proto by rodiče měli znát kamarády svých dětí a vědět, co dělají ve volném čase.

5. Není neobvyklé, když dítě v raném věku vyzkouší několik kroužků. Nelze mu proto vyčítat nestálost. Proměna zájmů dítěte je přirozená a souvisí s jeho vývojem.

6. Dítě by se, navzdory prokazatelnému talentu, nemělo do kroužků vysloveně nutit. Pravdou je, že talentované dítě musí, pokud chce dosáhnout úspěchů, hodně obětovat. Rodič by měl dítě spíše citlivě motivovat, pěstovat v něm zájem o danou aktivitu. Je rozhodně lepší mít zdravé tzv. normální dítě, než stresovaného, labilního génia.

7. Rodiče si často přejí, aby dítě dosáhlo toho, čeho oni sami nedosáhli, a promítají do svých dětí své nenaplněné sny a ambice. Pokud přitom nerespektují individualitu dítěte, jeho nadání a zájem, málokdy to vede ke skutečnému úspěchu.

8. Není dobré počtem kroužků dítě přetěžovat, ani když ono samo chce stíhat všechny. Je dobré s dítětem probrat všechna pro a proti, stanovit priority.

9. Na druhé straně, nezájem ze strany rodiče o to, co dělá jeho potomek ve volném čase, může mít vážné důsledky.

10. Zájmy chlapců a dívek bývají odlišné. Na druhou stranu, hraje-li např. dívka fotbal, je nesmysl ji od aktivity, kterou má ráda, odrazovat.


Víte, jak tráví volný čas vaše dítě? Chodí do družiny nebo navštěvuje nějaký zájmový kroužek?  Nebojíte se, že by mohlo bez dozoru ve volném čase podlehnout špatnému vlivu party?
Reklama