Dnes Vás chci seznámit s celkem neznámým, ale velmi zajímavým románem amerického spisovatele Morgana Robertsona FUTILITY, česky MARNOST.

Je to příběh první plavby velkého zámořského luxusního parníku, mnohem většího než všechny předešle postavené lodě – který nesl hrdé přízvisko “nepotopitelný”.
Loď vyplula ze Southamptonu z Anglie do New Yorku, na cestě narazila na ledovec a potopila se.
A ta loď se jmenovala Titan.

Proč tedy autor románu neprozradil všechno a neřekl, že se jedná o parník Titanic?

Oba dva parníky (Titan i Titanic) byly největší, nejluxusnější a jejich tvůrci si mysleli, že jsou nezničitelné. A obě dvě lodě narazily na své cestě z Anglie do New Yorku na ledovec a potopily se. Obě byly nedostatečně vybavené záchranými čluny, což mělo za následek velké ztráty na životech pasažérů. A obě lodě se potopily na stejném místě v Atlantickém oceánu za studené dubnové noci.

Zdálo by se, že parník Titanic byl vzorem románu Futility.
Proč se tedy autor dopustil pár drobných nepřesností v popisu historické události?
Skutečný parník měl o něco větší tonáž než jeho literární podoba; skutečný Titanic byl 828 stop dlouhý, zatímco Robertson zaokrouhlil svůj knižní Titan jen na 800 stop. Ale to jsou drobnosti.
Oba parníky měly stejný počet lodních šroubů i komínů, mohly vyvinout stejnou rychlost a oba mohly uvézt až 3 000 pasažérů.

Když toto všechno souhlasí, proč nenazval autor svůj román popisem historické události? Literaturou faktu? Proč?

Za prvé všechny osoby v románu jsou čistě fiktivní. Jejich životy, radosti i strasti Robertson rozpitvává do podrobností .... a všechny jejich naděje, touhy i obavy skončily potopením lodi. Proto ten název „Marnost“.
Ale je zde ještě jiná “marnost” demonstrována tímto románem: nadčasová. Taková, že ji ani autor románu nemohl rozpoznat.
Tato knížka tak dopodrobna popisuje známou katastrofu v Atlantickém oceánu, podrobně líčí nezadržitelný osud lodi až k jejímu setkání se smrtí, jako by ji nic na světě nemohlo odvrátit.

Čtenáři tohoto románu museli být fascinováni ne tím, že autor popisuje událost, která se stala – ale tím, že autor předvídá událost, která se teprve stane.
Román „Marnost“ vyšel knižně v roce 1898. Čtrnáct let před tím, než Titanic vyplul na svoji první a poslední plavbu.      

    
Reklama