Je potěšující, že většina z vás s převahou určila, kdo je onou ženou na obrázku.

Správná odpověď zní:

 

Spisovatelka Karolina Světlá, vlastním jménem Johanna Rottová, provdaná Mužáková (sestra Sofie Podlipské). Narodila se 24. února 1830 v Praze, v českoněmecké rodině, zemřela 7. září 1899 tamtéž.

 


 

Mezi 366 odpověďmi se objevovalo i jméno Božena Němcová, dvakrát jste jmenovali Magdalenu Dobromilu Rettigovou, jedinkrát se vyskytlo Josefína Náprstková, Martina Bittnerová a Eliška Krásnohorská.

 

 

Vítězkou se stává a deo-roll-on Milk & Silk značky Radox získává soutěžící Katka 1984.

Reklama