Nedávno vyšla zpráva, že Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru z roku 1979, nebyla zdaleka tak dokonalou bytostí, jak se léta tvrdilo. Její činnost byla podrobena kritice už dříve, nyní se píše, že to byl církví uměle vytvořený mýtus.

Většina z nás si spojuje její jméno s Indií, protože tam strávila většinu svého života a považovala tuto zemi za svůj domov. Původem však tato žena byla Evropanka. Narodila se jako Agnes Goxha Bojaxhiuová v roce 1910 albánským rodičům v dnes makedonském městě Skopje, která byla tehdy součástí Osmanské říše. Otec byl prosperující obchodník, albánský nacionalista a místní politik. Příliš si ho ale neužila. Zemřel, když jí bylo osm. Údajně byl otráven. Rodiče byli věřící katolíci a svým dětem vštěpovali, že mají pomáhat chudým. Aby matka Agnes a její dva sourozence uživila, začala si vydělávat jako švadlena. Malá Agnes byla hodné a samotářské dítě, které volné chvíle trávilo v kostele. Ve dvanácti letech se dívka rozhodla, že bude jeptiškou. Matka nechávala dceřiným plánům volný průběh.

Matka Tereza

Ale Agnes to myslela vážně! Hodlala vstoupit do Řádu loretánských sester, na kterém ji přitahovalo především to, že působí v Indii. Nejdříve ovšem krátce pobyla v loretánském opatství v Dublinu a jako osmnáctiletá v listopadu 1928 nastoupila na loď do Indie a za sedm týdnů dorazila do Kalkaty. Brzy byla poslána do kláštera v horské oblasti Dárdžiling. Ten byl v té době nejvýznamnějším centrem britského vzdělávání v Indii. Tady jako novicka studovala angličtinu a také si musela osvojit některý z indických jazyků, v jejím případě to byla bengálština. Po dvou letech složila první řeholní slib, přijala jméno Tereza – podle patronky misionářů svaté Terezie, a odjela do Kalkaty učit do klášterní školy. Po složení závěrečných řeholních slibů se ze sestry Terezy stala matka představená a později i ředitelka školy.

Třebaže ji práce těšila, uvědomovala si bídu chudých žijících za zdmi kláštera a rozhodla se, že se bude snažit zmírnit jejich utrpení a že odejde z kláštera. Nakonec jí ale byla v Římě udělena tzv. exklaustrace, což znamenalo, že zůstala jeptiškou, ale mohla opustit klášter a založit svou vlastní kongregaci s cílem sloužit chudým.  

Po získání indického občanství v roce 1949 dostala následujícího roku od Vatikánu povolení založit Řád misionářek lásky. Tato kongregace měla velice přísná pravidla. Sestry vstávaly o půl páté, v pět chodily na ranní motlitby a v šest hodin byla společná mše. Potom sestry čekala celodenní tvrdá práce. Nesměly vlastnit žádný majetek a v jejich životě neměla mít místo ani zábava, ani pohodlí.

Dívky, které se připojily k této komunitě, věděly, že se od nich očekává, že přeruší styky se svými rodinami. Domů se směly vrátit jen v opravdu výjimečných situacích, když například zemřel někdo z rodičů. Proto než se dívky rozhodly k tak závažnému kroku, dostaly možnost se k řádu připojit jako tzv. návštěvnice, aby posoudily, zda jsou k této cestě povolány.

Činnost misionářek lásky se postupně rozšířila a skutečně se věnovala humanitární pomoci. Pobočky vznikaly po celé Indii, v šedesátých letech kongregace začala expandovat do zahraničí, takže v roce 1991 působila v 95 zemích. Matka Tereza absolvovala 517 misí ve stovce zemí, třikrát dokonce zavítala i k nám. Na svých cestách oslovovala zejména představitele západních zemí a získávala finanční prostředky pro stavbu nemocnic, hospiců a sirotčinců.

Právě finance se staly zdrojem pozdější kritiky činnosti Matky Terezy. Finanční transakce prý byly neprůhledné, peníze nešly tam, kam měly. Mnohdy se prý peníze nepoužily vůbec.

Matka Tereza v Římě

Pomník Matky Terezy v Římě v parku před kostelem sv. Řehoře

Zajímavý byl její názor na potrat, který pronesla i při příležitosti převzetí Nobelovy ceny. Říkala, že největší zhoubou míru není válka, ale potrat. Stejně jako římskokatolická církev byla Matka Tereza přirozeně i proti antikoncepci. Odsuzovala i rozvody, snad jen rozvod princezny Diany vzala na milost. Za svůj život získala i další významná ocenění.

Ke konci života měla velké zdravotní problémy, překonala několik infarktů, měla voperovaný kardiostimulátor. Když v září 1997 zemřela, v Indii byl vyhlášen státní smutek. Byla pohřbena se všemi státními poctami.

V roce 2003 pak byla papežem Janem Pavlem II. ve Vatikáně blahořečena.

Přes veškerou kritiku je jí přiznávána nezpochybnitelná zásluha na tom, že inspirovala další generace humanitárních pracovníků.

V seriálu Jany Ládyové o zajímavých ženách evropské historie si také můžete přečíst:

Reklama