Foto: Shutterstock

Nový výzkum potvrdil, že děti, které jejích matky v dětství emočně zanedbávaly, vykazují změny na mozku, které vyvolávají pocit strachu a úzkosti. „Dále výsledky ukazují, že vývoj našeho mozku není formován pouze tím, co se děje za dobu našeho života, ale také tím, co se dělo našim rodičům, než jsme byli vůbec počati,“ uvádí hlavní autorka studie lékařka Cassandra Hendrix.

Vědci se změřili na propojení mezi párovou mozkovou strukturou amygdalou, která hraje hlavní roli při uchovávání emočních prožitků, prefrontální kůrou (integrace smyslových vjemů) a přední cingulární kůrou (důležitá při psychických poruchách).

Co vychází ze studie v praxi: Pokud vaše babička vaší matku emočně zanedbávala, způsobilo to mozku vaší matky změny, které později mohly vést k úzkostem a depresím. I přes to, že vaše matka k vám byla vřelá a city vám projevovala, už v kojeneckém věku u vás mohlo dojít ke změnám na mozku, kvůli kterým jste náchylnější ke strachu a úzkostem. Za to poděkujte vaší chladné babičce.

Výzkum probíhal sledováním 48 černošských kojenců a jejich matek, přičemž studie byla zahájena v prvním trimestru těhotenstvím. Ženám rozdali dotazníky, ve kterých měly vyplnit, zdali byly v dětství emočně zanedbávané. Poté jim měřily současnou hladinu stresových hormonů, zjišťovaly, zdali mají úzkosti či deprese.


Foto: Shutterstock

Kojencům vědci zkoumali mozek

Dále přišla řada i na děti. Ty podstoupily magnetickou rezonanci, aby vědci mohli zkoumat jejich mozek. Došli k závěru, že čím více byly matky emočně zanedbávané, tím více jsou náchylnější ke strachu a úzkostem, což se reálně podepsalo už i na mozku jejich dítěte. Co se týče fyzického týrání, tam vědci mezigenerační spojitost nenašli.

Reklama