Další zajímavé novotvary mi poslala čtenářka Samík. Vytváří je její vnučka...


Naše první vnučka velice brzy začala mluvit, ale jaksi se jí nedostávalo slovní zásoby. Když jí bylo něco přes rok, přijela s rodiči a hned mě informovala, že přijeli BUS PÁ, potom HÚ PÁ a nakonec s „dě" (dědou) TÚ PÁ. Potom ještě, že doma s tátou jezdí CINK PÁ. Rozumíte všem názvům dopravních prostředků? Nyní už odletěla studovat... FRR PÁ.

A naše nejmladší vnučka se onehdy divila, proč že si beru hnědé a ne pěkné černé kalhoty, když jsme se jeli podívat na výlov rybníka.Řekla jsem, že černé mám na parádu. A ona: „A tyhle máš NA HNUSNO, viď!"

Samík97

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou


Dnes máme v magazínu Žena-in.cz téma: Novotvary. Pište mi na redakční e-mail netradiční slova, která jste vy sami nebo někdo vám blízký vymysleli, a příběhy či situace, při kterých k jejich vymyšlení došlo.

Nejzajímavější slova ocením dárkem!

Reklama