Počínaje měsícem červnem nastává nejen dovolenková sezona, ale také sezona hurikánů. Končí obvykle až koncem listopadu. Buďme rádi, že jsme ve vnitrozemí... i když takové úterní tornádo v Pardubicích nám také nahnalo dost strachu.

Tornáda však vznikají obvykle nad pevninou, kdežto hurikán nad mořem.

kolo

Hurikánové bouře devastují vše, co jim přijde do cesty

Hurikánové bouře devastují vše, co se ocitá v jejich blízkosti, ničí lidské životy a prakticky před nimi není úniku. Mají nejrůznější intenzity, liší se názvy, ale jedno mají společné - vždy jsou ničivé.

Snad za nejsilnější hurikán všech dob můžeme označit hurikán Wilma, který zasáhl v říjnu roku 2005 oblasti: Jamajka, Haiti, Kajmanské ostrovy, Kuba, Honduras, Nikaragua, Belize, Yucatán, Florida, Bahamy a Atlantic a Kanadu. Všech těchto jedenáct zemí ovlivnil s větry nebo dešťovou srážkou, víc než kterýkoliv jiný hurikán v současné historii.

První hurikán, který zasáhla Evropu, byl v témže roce hurikán Vince. Utvořil se v nejsevernější a nejvýchodnější části Atlantiku. Jako vůbec první cyklóna ohrozil i evropský kontinent.

V paměti máme také ničivý hurikán Katrina, který zasáhl Spojené státy, a nebo hurikán Rita, který zcela zničil přístavní město New Orleans. A tak bychom mohli ve výčtu pokračovat.

wilma

následky ničivého hurikánu Wilma

mapa

hurikán Vince ohrozil i evropský kontinent

 Hurikány a jejich síla

Síla hurikánu se rozděluje podle Saffirovy-Simsonovy škály. Ta hurikány dělí podle rychlosti větru do pěti kategorií.

  • První kategorie obvykle nezpůsobují podstatné poškození budov a zpravidla ani neničí domy.
  • Druhá kategorie poškozuje střešní materiály a způsobuje škody na chatrně postavených dveřích a oknech. Podstatné škody způsobuje i na vegetaci, reklamních tabulích a přístavních zařízeních.
  • Třetí kategorie už může způsobit vážné škody na budovách i oběti na životech.
  • Čtvrtá kategorie působí výraznou erozi pobřežních oblastí. Zaplaveny mohou být i oblasti ve vnitrozemí. Tyto hurikány jsou velmi nebezpečné pro obydlené oblasti, zanechávají velké oběti na životech. 
  • Pátá kategorie hurikánů znamená téměř naprosté zničení. Budovy se řítí a poletují jako papírové domečky, stromy se vyvrací z kořenů.

katrina

hurikán Katrina

Hurikány a pomoc

Každý rok vídáme prostřednictvím zpravodajství zpustošené krajiny, ztracené lidské životy a velké utrpení. Lidé nemají po dlouhou dobu k dispozici elektřinu, hrozí nedostatek vody a potravin. V tomto případě je na místě solidarita ostatních národů.

Co je příčinou hurikánů?

O příčině vzniku hurikánů se stále debatuje, vědci stále upřesňují nové teorie. Američtí experti přičítají hojnost hurikánů globálnímu oteplování, které je podle některých odborníků způsobené skleníkovým efektem. Podle jiných je oteplovací skleníkový efekt zatím neprokázanou teorií. Vědci zase přičítají skleníkový efekt plynům, jako je oxid uhličitý, který zachytává teplo sluneční energie a nepropouští ho zpět.

Hurikány asi nikdy úplně nevymizí, zda jich bude přibývat, jakou silou a kde zaútočí, jak se proti nim bránit, to je otázka, která stále nedává vědcům spát. Bůh nás ochraňuj před hurikány.

buh

Zdroj: Dick Francis, Jaroslava Moserová, Hurikán, nakladatelství Olympia 2000 a wikipedia

Čtěte také:

Reklama