V měsíci kvetoucích stromů počínaje 7. květnem se vlády z hlediska egyptského horoskopu ujímá Horus. Tento egyptský bůh s ptačí hlavou je synem Eset a Usira. Jeho vláda potrvá až do 8. června.

HorusPodle věštírny.com vystupoval Horus jako nebeský bůh a za jeho oči byly pokládány Slunce a Měsíc. Postupem času byl uctíván rovněž jako ochránce proti divoké zvěři. Za pomoci své matky svedl legendární boj s uzurpátorem Sutechem, jenž je hlavním prvkem egyptské mytologie. Bůh Horus v tomto boji zvítězil, znovu nastolil řád a spravedlnost a stal se tak prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta.

Tento významný egyptský bůh je symbolem světla proti temnotě a nabádá k bdělosti a ke spravedlnosti. Jedinci, kteří se narodili ve znamení Hora, mají vrozenou snahu se uplatnit, touhu po seberealizaci a chtějí být středem zájmu. Jsou to vynalézaví lidé, zvídaví, energičtí a obratní. Mají skvělou paměť a jejich doménou je hromadění znalostí. Velice rádi hovoří či diskutují, ale na konkrétní a konečné závěry nekladou příliš velký důraz. Jsou to lidé z podstaty pracovití, někdy chtějí stihnout mnoho věcí najednou a výsledek je poté… řekněme – diskutabilní. :-)

Jejich chybou je, že než se do něčeho pustí, zřídka to promyslí, jednají totiž velmi spontánně. Ani trpělivost není jejich silnou stránkou osobnosti. Chtějí dokázat více, než jsou schopni, a někdy se pouštějí do projektů, jež bývají nad jejich síly. Často na ně ze všech stran doléhá nebezpečí, že se nesoustředí a že své cíle ztratí z dohledu. Nejsou příliš diskrétními a důvěrnými přáteli, odkrytá tajemství rádi zveřejňují. V lásce jsou velice vynalézaví, ale provází je nestálost. Ne náhodou se stává, že dlouho milují dva partnery najednou, aniž by měl některý z nich jakékoliv podezření. Čím později uzavřou sňatek, tím větší je pravděpodobnost, že bude delší doba jeho trvání…   

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také:

Reklama