angličtina

Angličtina s rodilými mluvčími jako běžná součást výuky – to bude od září realita v základních a mateřských školách, jež se zapojily do programu integrace rodilých mluvčích. Ten je dílem společnosti Wattsenglish a je realizován za podpory Ministerstva školství a Evropské unie. Podle zástupců škol se jedná o „revoluci“ v jazykovém vzdělávání v České republice.

Od září se do projektu zapojí na 70 mateřských a základních škol z celé České republiky, v následujícím školním roce se počítá s dalším rozšířením. „Díky spolupráci s pedagogy ze základních a mateřských škol umožňujeme zapojení rodilého mluvčího do vzdělávacích programů, a tím jeho kontakt se všemi dětmi. Tyto programy jsou navíc finančně dostupné skutečně všem. Rodilí mluvčí budou pracovat s dětmi, ale i s českými pedagogy tak, aby došlo k přirozenému zapojení angličtiny do denního programu školy,“ vysvětluje Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish.

Projekt by se měl do budoucna rozšiřovat i do dalších vzdělávacích subjektů. Zájem vedení škol stále stoupá. „Je nutné změnit pohled na výuku jazyka – nejít cestou učení se slovíček a pravidel, ale začít jazyk rovnou přirozeně a aktivně užívat. Vybavenost dětí a práce s jazykem, zejména v konverzaci, se musí zlepšit a jsem bytostně přesvědčen, že rodilý mluvčí to může zařídit,“ uvádí Martin Ševčík, ředitel pražské základní školy Londýnská. Zoufat si ovšem nemusí ani rodiče dětí, jejichž škola se prozatím do projektu nezapojila. Mimoškolní kurzy Wattsenglish probíhají i nadále po celé republice.

Angličtina hrou

Nejedná se samozřejmě o klasickou školní výuku a biflování slovíček. Naopak, angličtina se stává jen prostředkem, jak si společně hrát a bavit se. „Metoda Wattsenglish využívá přirozeného jazykového prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele – rodilého mluvčího – při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci,“ vysvětluje Marek Kadlec, sám otec šestileté Elišky a tříletého Františka. „A je až s podivem, jak rychle jsou i ti nejmenší schopni porozumět, a dokonce sami začít v angličtině komunikovat.“

O tom, že metoda Wattsenglish je vysoce efektivní a má podporu z řad odborníků, svědčí i fakt, že nejenže získala akreditaci Ministerstva školství, ale Ministerstvo dokonce tuto metodiku (jako jedinou!) vydalo knižně a distribuuje ji do sítě mateřských škol.

A co na to psychologové?

Podle nejnovějších lingvistických a psychologických výzkumů je právě předškolní a raný školní věk ideální dobou k osvojování si jakéhokoliv jazyka vůbec. Dítě je vlastně „naprogramováno“ učit se řeč, a to přirozenou, nenásilnou cestou. Pokud si v této době dítě vytvoří v mozku další řečové centrum (vedle rodného jazyka), je to dar, který bude zužitkovávat a oceňovat po celý svůj další život. „Pokud tento biologický věk překročíme,“ doplňuje slavista Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., „začínáme se učit dalšímu jazyku už jako systémovému, tzn. neřeči, neboť řečová centra jsou obrazně řečeno obsazena.“

 

Reklama