kid

Podle kontroverzního ministra pro lidská práva Michaela Kocába by měli mít homosexuálové žijící v registrovaném partnerství možnost osvojit si individuálně děti.

Kocáb plánuje návrh novely předložit na popud vládní rady pro lidská práva, které se nelíbí, že část zákona upravujícího registrované partnerství je v tomto bodě v rozporu s Ústavou. Zamýšlená změna by ale registrovaným párům dala právo pouze na individuální osvojení, nikoliv na společné osvojení dětí.

Podle rady pro lidská práva je v současné podobě zákona o registrovaném partnerství v rozporu s Ústavou ustanovení, které zakazuje každému z partnerů individuálně osvojit dítě. Tento závěr vycházel ze studie vypracované společností Gender Studies ve spolupráci s odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podle této analýzy by na osvojení měli mít právo všichni občané České republiky bez výjimky.

Pokud by byl návrh odsouhlasen, týkala by se změna kromě zákona o registrovaném partnerství i zákona o rodině. Tyto novely by pak měly být vypracovány ministerstvem spravedlnosti.

Zdroj: www.sexualne.cz

Reklama