Bude vysokých škol víc než studentů?

V České republice je prý zbytečně moc vysokých škol. Od roku 2012 proto jejich počet klesne a ubude i studentů. Shodli se na tom vysokoškolští rektoři i ministryně školství Miroslava Kopicová. Nejdříve by měla redukce počtu studentů postihnout soukromé vysoké školy.

Loni bylo v ČR zaregistrováno 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol, což je podle předsedy České konference rektorů Petra Fialy vzhledem k počtu obyvatel příliš mnoho. V posledních letech přitom nabírají školy čím dál víc studentů, jenže lidí s předpoklady pro vysokoškolské studium je v populaci pořád stejně. Školy tak přijímají méně kvalitní studenty.

Studenti na přednášce

„Slabé“ ročníky, a tudíž nedostatek žáků trápí už nyní základní a střední školy. V letech 2012 až 2014 se však propadnou i počty vysokoškoláků a nabídka vzdělání se tomu bude muset přizpůsobit.

Protože však bude stále lehčí dostat se na vysoké školy, ubude zřejmě zájemců o placené vzdělávání. Uchazeči si také budou více vybírat obory studia podle lepšího uplatnění na trhu práce. Studenti mají zatím největší zájem o humanitní a společenskovědní disciplíny, zaměstnavatelé se ale poptávají spíš po informaticích a technicích.     

Je správné, že vysoké školy mohou nyní navštěvovat i studenti, jejichž vědomosti zdaleka neodpovídají školním osnovám? Je v současné době vysokoškolský diplom v pracovním procesu výhodou, nebo jde o přežitek?