Jistá feministka se prý zhlédla ve slavných ženách, a tak svou dceru pojmenovala Naomi Xena. Ještěže ona feministka nebyla egyptoložka. To by se její potomek asi jmenoval Hatšepsut Nefertiti Nefertari. A Kleopatra navrch. I když ta už je pro „pravé“ egyptology příliš moderní. Zato taková Hatšepsut...

Cesta ke slávě? Stát se manželkou!
Hatšepsut, někdy též zvaná Hatšepsovet, byla dcerou slavného faraona Tutmose I. z osmnácté dynastie. Čas od času bývá feministkami vytahována z klobouku jako důkaz toho, že ve starověkém Egyptě nebyly ženy zdaleka tak diskriminovány jako v moderní době. Ve skutečnosti je však typickou ukázkou ženy usilující o moc v patriarchálním světě. Ač se o vládu zajímala již od časného mládí, jako žena měla jedinou možnost – stát se manželkou. A to nejlépe božskou manželkou – tedy vlastně ženou boha slunce Amona. Jako taková měla řadu práv, dostupných jinak pouze faraonovi – mohla například přinášet oběti přímo bohu.

Soutěž lak: „I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.“

Aby posílila svou pozici ve skutečném světě, provdala se za svého nevlastního bratra Tutmose II. a stala se jeho hlavní ženou. Porodila mu však jen dvě dcery. A tak když Tutmose II. zemřel, měla se stáhnou z výsluní moci. To se ovšem Hatšepsut nelíbilo. Využila své pozice božské manželky i řady vlivných přívrženců a nechala se jmenovat spoluvladařkou mladičkého Tutmose III., syna jedné z dalších žen jejího bratra.

Žena  faraon
Přes oficiální titul spoluvladařky vládla Hatšepsut dvacet let (pravděpodobně mezi lety 1479–1458 př. Kr.) v podstatě sama. Na veřejnosti vystupovala jako muž – faraon, se všemi ceremoniálními proprietami, včetně Usirova vousu. Zasloužila se o rozkvět země a podporovala především architekturu, i když spekulace praví, že slavný Senenmut nebyl jen jejím dvorním architektem, ale také milencem.

Podle původních teorií nechal Tutmose III. veškeré stopy po Hatšepsut zničit hned po svém nástupu k moci, ba dokonce ji prý nechal otrávit. Bádání v posledních letech však prokázalo, že k devastaci soch a obrazů a k vymazání jména Hatšepsut z kartuší došlo až na konci Tutmosovy vlády, možná proto, že se vládce obával nového nástupu žen ze svého okolí k moci, a tak chtěl, aby se na ženu – faraona zapomnělo.

víkendová soutěž:

Nejkrásnější Egypťanka
Nejkrásnější Egypťankou všech dob prý byla Nefertiti (cca 1367–1350 př. Kr.), nevlastní matka Tutanchamonova. Snad byla dcerou písaře Aje, který na krátký čas také usedl na faraonský trůn. Ke slávě ji vyneslo manželství s faraonem Amenhotepem VI., který později, na počest svého nového boha, přijal jméno Achnaton. A právě při uctívání jediného boha Atona prudce stoupala i hvězda krásné Nefertii. Stejně jako Hatšepsovet, ani ona však nedokázala dát faraonovi mužského potomka. Dodnes se neví, jak a kdy Nefertiti zemřela – mnohé ze vzpomínek na ni bylo zničeno při návratu starých bohů. Podle některých spekulací prý dokonce po smrti svého muže pod jménem Nefernefruaton vládla jako faraon.

Živá bohyně
Poslední z trojice slavných Egypťanek je Nefertari (cca 1300–1250 př. Kr.). I jí přineslo slávu manželství. Velikému faraonovi Ramsesovi II. scházelo jediné – urozený původ. Byl potomkem válečníků, kteří se trůnu zmocnili silou. A tak jeho rádcové ukuli velkolepý plán. Znovuobnovili slávu božských manželek, kněžek zasvěcených Amonovi, a jednu z nich, sotva třináctiletou krásnou Nefertari, si patnáctiletý Ramses II. vzal za ženu. Nefertari proslula především svým vzhledem a svůdností. Její hrobka v Údolí královen je největší a nejzdobnější. A jako jediná egyptská královna (snad s výjimkou Tiy) byla už za svého života uctívána jako bohyně. I když však, na rozdíl od svých předchůdkyň, dokázala dát faraonovi syny, žádný z nich neusedl na egyptském trůnu. V tomto směru tedy i Nefertari prohrála svůj boj se sokyněmi.

Zdroj: BBC

Zajímají Vás dějiny starověkého Egypta? Chtěla byste si vyzkoušet žít v některém z těchto období? Třeba jako jedna z faraonových žen? Znáte ještě nějakou slavnou Egypťanku? Líbí se Vám Nefertiti? Nebo Vás tenhle druh „krásy“ neuchvátil?

 

 

Reklama