Má člověk právo na smrt? Debatu o euthanasii a právu jedince na to, zvolit si okamžik smrti, znovu rozvířil návrh poslance ODS Borise Šťastného. Ten hodlá po diskusi s lékaři i na půdě parlamentu předložit za rok návrh zákona, který by v České republice legalizoval euthanasii. Inspiroval se přitom právní úpravou této problematiky v Belgii a Oregonu.

V Belgii musí být pacient, který žádá o smrt, při vědomí a své přání musí vyjádřit opakovaně a písemně. Musí trpět nevyléčitelnou chorobou, způsobující mu utrpení, které nelze zmírnit. O euthanasii může požádat i mladistvý, který je, pokud je jeho žádost uznána oprávněnou, pro tyto účely zplnoletněn. Smrtící „lék“ podává pacientovi lékař, takže se vlastně jedná o přímé usmrcení pacienta.

V Oregonu se k euthanasii využívá speciální přístroj, kterým si pacient za asistence lékaře sám vstříkne jed do žil.

Dalšími státy, v nichž je euthanasie možná, jsou Holandsko a Švýcarsko. Zatímco v Holandsku rozhoduje o „právu na smrt“ zvláštní komise a ukončení života provádí lékař, ve Švýcarsku si lze za v přepočtu šedesát tisíc korun koupit předpis na smrtící koktejl, který pacient dostane v lékárně a sám ho vypije. Tuto možnost mohou využít i cizinci a podle zpráv firmy Dignitas, která smrtící nápoj dodává, již mezi jejich klientelou byli i Češi.

Euthanasie má své odpůrce i zastánce mezi politiky i lékaři. Zásadně proti je KDU-ČSL a Strana zelených. Zákon o euthanasii naopak podporuje Jiří Paroubek i David Rath.

Někteří lékaři se přitom obávají, aby nebyli k provádění euthanasie zákonem nuceni. „Každý člověk může rozhodovat o svém životě a spáchat sebevraždu, ale po mně nikdo nemůže chtít, abych mu s tím pomohl," řekl děkan 1. lékařské fakulty Karlovy university Tomáš Zima pro Mladou frontu DNES.

PRO
Zastánci euthanasie hovoří především o právu člověka zemřít, a to důstojně a bez zbytečného utrpení. Diskutuje se také o možnosti sepsat předem jakousi „poslední vůli“, v níž pacient požádá o provedené euthanasie v případě, že bude v komatu nebo neschopen vyjádřit své přání.

Pro euthanasii svědčí i ekonomické důvody - léčba těžce nemocných a umírajících není obvykle levná. Přitom by investované prostředky mohly být využity pro pomoc lidem, kteří žít chtějí, ale financí na jejich léčbu se nedostává.

PROTI
Odpůrci euthanasie argumentují na dvou liniích: zaprvé jsou zde lidé, kteří v podstatě uznávají právo člověka na euthanasii, obávají se ovšem zneužití zákona a nepovažují naši společnost za dostatečně morálně vyspělou. I „dobrovolný podpis“ může totiž být v podstatě vynucen nepřímým nátlakem příbuzenstva a jiných blízkých osob, případně pocitem vlastní neužitečnosti a zbytečnosti.

Na druhé straně jsou zde odpůrci euthanasie, kteří neuznávají právo člověka vzít si život, který si sám nedal. Pro ně je euthanasie stejně nepřijatelná, jako jakákoliv jiná sebevražda.

Obě skupiny odpůrců euthanasie přitom zdůrazňují, že pro dnešní medicínu není nemožné zmírnit utrpení nemocných na přijatelnou mez.

Mezi lidmi, pracujícími s těžce nemocnými a umírajícími, existuje i názor, že člověk, který chce zemřít, zkrátka zemře, navzdory veškerému úsilí lékařů, a že je tedy zbytečné vytvářet jakýsi institut  „dobrovolné smrti".

Na čí stranu se postavíte Vy?

Reklama