„Otevření bude předcházet pyrotechnický průzkum, a to do vzdálenosti tří metrů od zamýšlené cyklostezky,“ připomněl v místním tisku náměstek ministryně obrany Martin Barták s tím, že skutečný termín zpřístupnění bude záviset právě na výsledcích pyrotechnického průzkumu. Nové trasy, včetně cyklostezek, budou přístupné ve stejném režimu jako ty, které byly otevřeny pro veřejnost loni na jaře, tedy o víkendech a státních svátcích.

Dobrá zpráva pro cyklisty
Jedna z navrhovaných cyklostezek povede po hrázi Hořejšího padrťského rybníka. V návrhu je také například cyklostezka mezi Lázem a Obecnicí, Vranovicemi a Bukovou a také stezka, která možná povede od Bukové na Teslíny. Na tu by měla navazovat cyklotrasa z Teslín přes hráz Hořejšího padrťského rybníka směrem k vrcholu Okrouhlíku a odsud do Trokavce.
 
Pomohou starostové
Starostové obcí z nejbližšího okolí vojenského újezdu vojákům a lesníkům slíbili, že jim pomohou s udržováním pořádku. „Jsme připraveni u Nepomuka a Lázu vytvořit odpočinková místa vybavená i nádobami na odpadky,“ řekl starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek v Denících Bohemia.

Uděláte si výlet do Brd, až bude zpřístupněna další jejich část? Zajímáte se o brdské pohoří, sledujete jeho vývoj při otevírání brdského vojenského újezdu veřejnosti?


 

Reklama