Přesto, že se Satanské hnutí staví jako protiklad křesťanské církve, mohlo by jí být za mnohé vděčno. Je to právě křesťanská církev, kdo pomáhá satanismu žít. Někteří stoupenci Satana ovšem mají v hlavě doslova pekelný zmatek...

 

Vyzpovídali jsme osmnáctiletou Stelu, která si ve své komunitě říká Azmaela. Důvod její účasti a členství v této „církvi“ je podle ní protest. Proti čemu to je, je v jejím povědomí mlhavé a nepřesné. Ještě smutnější pak je, když má mlhu i v tom, co sama vyznává.

Stela totiž dostala i několik základních otázek ze svého "učení", na drtivou většinu z nich nedokázala odpovědět.

 

Z našeho povídání je patrné, že pokud někdo ortodoxně vyznává nějakou filozofii, bez toho, aby současně používal vlastní mozek a názor, je v zásadě jedno, ke kterému náboženství nebo filozofii se přiklání. Slepá víra je na nic, ať už je v cokoli.

 

Stelo, kdo je Satan?

Je to Bůh a vládce. Jednou bude vládnout světu.

A věděla byste, kde se vzal?

Přišel na Zemi z pekla, kde se zrodil z ohně.

Uměla byste mi říct, jaký je rozdíl mezi Satanem, Antikristem a Ďáblem?

Žádný.

Satan je padlý Anděl, syn Boží a protivník Ježíše Krista, čímž se stal též Anti-Kristem, a tedy synonymem zla. Z řeckého slova Satan potom překladem vznikne diabolo jako dnes známý „Ďábel“. Věděla jste to?

Ne – nepotřebuji to vědět.

 

A kdo je Lucifer?

Je to Satan.

Víte, jak k tomu jménu přišel? Víte, co znamená?

To nevím.

Lucifer v překladu značí slovo „světlonoš“, tedy ten, kdo je nositelem světla. Božího světla.

Právě tenhle termín byl zkraje označením samotného Krista.  

To je kravina.

 

Anton Szandor LaVey. Říká vám to něco?

Jo, ten napsal Satanskou bibli.

 

(Anton Szandor LaVey, vlastním jménem Howard Stanton Levey, je autorem díla Satanská bible a zakladatelem náboženství známého jako LaVeyův satanismus - pozn. aut.)

 

Kdy vznikla?

V patnáctém století.

Víte, jaké má části?

Dvě, ale nevzpomenu si na ně.

(LaVey ji sepsal roku 1969. Kniha je dělená obdobně jako Nový zákon do čtyř částí (knih). Satanova, Luciferova, Belialova a Leviatanova. Jména těchto čtyř mytických bytostí jsou spojována se zlem. Znázorňovat mají čtyři základní živly a staví se také do protikladu ke čtyřem evangelistům (Marek, Matouš, Lukáš a Jan.) - pozn. aut.)

 

Jaké je vaše desatero?

1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!

3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!

4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!

5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!

6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!

7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji“ stal nejzkaženějším zvířetem!

8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!

9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 

Víte, co je 666?

Je to číslo Satana.

Kde se vzalo?

Má ho vyryté v jazyku.

 

(Číslo 666 se poprvé objevuje ve Zjevení Janově (Apokalypsa), kde označuje Antikrista. Dnes, ve světle moderní vědy, je ovšem sporné, protože toto číslo se údajně vysvětlovalo zcela jinak, a tak to zrovna tak může být třeba 999, nebo úplně jiné, nebo se vůbec nejedná o číslo jako takové.)

 

Víte, co znamená Petrův kříž?

Ne.

Obrácený kříž...

Jo aha – to je satanský kříž. Je otočený jako že otočení Krista.

Proč Petrův?

To nevím.

 

(Petr byl odsouzen k smrti ukřižováním, ovšem na vlastní žádost se nechal ukřižovat na obráceném kříži, protože se domníval, že není hoden zemřít tak jako Kristus. U Satanistů symbolizuje obrácení křesťanského kříže, obrácení či protipól celé křesťanské víry.)

 

Víte, co je Bafomet?

Ne.

Je to otočený pentagram, který špicí dolů symbolizuje hlavu kozla, namísto rozkročené postavy.

Aha, to je také satanský symbol. Já jen nevím, že se to tak jmenuje.

Máte to na krku, Stelo..

Jo jo – já vím. (Ukazuje se smíchem krásně vyvedený bafomet s červenými korálky a hlavou kozla. Ani tento symbol však není originálním vynálezem Satanistů. Prapůvodně byl symbolem vyššího zasvěcení. Pentagram jako takový je znám již od doby 4 000 let před Kristem z Egypta.)

Mohla bych se na váš rituál podívat a vyfotit si vás?

No, my vám postojíme, ale do zahrady vás už nepustíme, nezlobte se nejde to.

To je v pořádku, ještě jednu otázku: Proč jste právě satanistkou?

Myslím, že je tohle budoucnost lidstva. Vládnout světu bude jednou Satan.

Dává vám tahle víra něco?

Dává mi svobodu.

Stelo, co je to svoboda?

To znamená, že člověk není na nikom závislý.

A vy nejste?

Ne.

 

(Stela je studentkou pražského gymnázia, bydlí u rodičů a pravidelně dostává kapesné - pozn. aut.)

 

Jak vznikal článek?
Když jsem jela s fotkami a rozhovorem do redakce, píchla jsem kolo. Když jsem chtěla napsat článek předevčírem, zůstala jsem viset v dešti s přítelem na dálnici 4 hodiny. Když jsem jej dopisovala včera, rozbilo se USB, takže jsem se nedostala k fotkám. Koupila jsem jinou čtečku a byla vadná. Vyměněnou jsem si hodila do kafe.  Rozhodně mi to ten dole neusnadnil...:)

 

Znáte někoho, kdo se hlásí k satanismu?

 

Reklama