Tradiční prvomájový zvyk líbaní zamilovaných pod rozkvetlou třešní se nyní uchází o zápis do světového seznamu nemateriálních kulturních statků organizace UNESCO. Žádost podali zástupci značky Fidorka Májová u Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, aby tak upozornili na možnou hrozbu zániku této tradice.

fidorka„Jako výrobci produktu Fidorka Májová se snažíme podporovat tradice, které se vztahují právě k prvnímu květnu. Chceme přispět k tomu, aby tradice prvomájového polibku nezanikla, jako tomu bylo u mnoha jiných zvyků v minulosti, a naopak podpořit její další rozvoj. Je nám jasné, že náš záměr bude nejspíše během na dlouhou trať, jsme ale přesvědčeni, že tento pokus za to stojí,“ uvedl Petr Adamec, Senior Brand Manager značky Fidorka.

Úsilí zástupců značky Fidorka podpořila také etnoložka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Marie Heřmanová. Podle ní je další trvání tradice prvomájového líbání ohroženo především kvůli rozvoji nejrůznějších podob virtuální komunikace, které byly ještě před několika desítkami let nemyslitelné. „Ze vztahů se pomalu vytrácí fyzická blízkost a mezilidský kontakt, a tak na líbání pod rozkvetlým stromem o prvním květnu mnozí často zapomínají,“ upozorňuje na nový trend mezilidských vztahů Marie Heřmanová.

Na seznam nehmotného světového kulturního dědictví se zapisují tradice, kterým hrozí úpadek či zánik a které skupina obyvatel pokládá za součást svého kulturního dědictví. Pokud by byl tradiční zvyk prvomájového líbání na seznam přidán, stal by se tak již pátou kulturní památkou reprezentující Českou republiku.

 

Reklama