Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková předložila vládě návrh na zavedení Dne otců jako významného dne, který by se slavil vždy třetí neděli v červnu. Vymyslela ho vládní  Rada pro rovné příležitosti žen a mužů

 

Svátek by se měl konat třetí červnovou neděli a uzavírat sérii významných dnů na oslavu rodiny. Série začíná druhou květnovou neděli Dnem matek, pokračuje 15. května Mezinárodním dnem rodiny a 1. června Mezinárodním dnem dětí.

 

Jako krok k lepšímu chápání významu všech členů rodiny, tedy i otce, to vnímá Liga otevřených mužů, která patří mezi navrhovatele.

 

„Nechápeme to jako heroizaci otců, ale jako prostředek posílení role otce v rodině, ať už úplné, nebo neúplné,“ vysvětlil Martin Jára z Ligy. „Směřuje to ke zviditelnění otcovství v naší společnosti,“ dodal. Vedle Ligy je pod návrhem podepsána také Síť mateřských center.

 

Ačkoliv by se to mohlo na první pohled zdát, Liga otevřených mužů nemá protiženské postoje. Naopak. Chce s nimi vést dialog, ne válčit. „Feministky upozorňují na problémy, které muži nevidí či zlehčují, i když je minimálně spoluvytvářejí,“ řekl už dříve Jára.
 

 

Líbí se vám nápad zavést Den otců jako nástroj ke zviditelnění jejich významu?

Reklama