Dětská chodítka mohou být pěkně nebezpečná! Už dlouho na to upozorňují čeští pediatři. „Máme dostatek informací pro doporučení zrušit prodej stávajícího sortimentu dětských chodítek a vyslovit obecné doporučení, aby je rodiče nepoužívali v péči o dítě v žádném věku. Na každém by mělo být důrazné varování o nebezpečí smrtelných úrazů a závažných vývojových poruch,“ varovala už před čtyřmi roky Česká pediatrická společnost.

Britská společnost Child Accident Prevention Trust odhaduje, že dětská chodítka jsou příčinou většího počtu dětských úrazů než jakýkoliv jiný výrobek pro děti.

A nyní konečně Evropská komise schválila pro tyto pomůcky přísnější bezpečnostní normu.

„Největší riziko spočívá v tom, že se mohou převrátit. Aby se tomu zabránilo, zavádí tato nová norma testování stability a požadavky, které riziko převrácení snižují. Předpis obsahuje testy pro výrobce dětských chodítek, aby se omezila možnost dítěte dosáhnout na nebezpečné předměty a nebezpečí pádu na nestabilních plochách, jako jsou schody nebo prahy,“ vysvětlil mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR Martin Stašek.

Norma například po výrobci požaduje, aby se omezila možnost dítěte dosáhnout na nebezpečné předměty a nebezpečí pádu na nestabilních plochách, jako jsou schody nebo prahy. Při úrazech jde ve většině případů o poranění hlavy, mnohdy i vážná.

Nehody při používání dětských chodítek jsou obvykle způsobeny pádem ze schodů nebo převrácením chodítka, zejména v případech, kdy se děti snaží pohybovat po nerovném povrchu s překážkami, jako jsou prahy u dveří nebo okraje koberců.

Statistiky zranění ve světě

● V Portugalsku 850 dětí ve věku od 7 do 15 měsíců potřebovalo pohotovostní ošetření kvůli poraněním souvisejícím s dětskými chodítky. Polovina z těchto případů byla způsobena pádem ze schodů a ve více než 60 % se jednalo o poranění hlavy.
● Ve Velké Británii jsou podle společnosti Child Accident Prevention Trust dětská chodítka příčinou většího počtu úrazů než jakýkoliv jiný výrobek pro děti. V roce 2002 bylo po úrazu způsobeném dětským chodítkem hospitalizováno více než 2 350 dětí, přičemž téměř 70 % z nich ještě nemělo ani jeden rok.
● Studie „Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse” (2003–2006): 178 dětí ve věku od 7 do 12 měsíců bylo přijato k pohotovostnímu pediatrickému ošetření v důsledku pádu v dětském chodítku.

Zdroj statistiky: SOS

Také máte zkušenost s nebezpečnými chodítky?