Londýn – Pohlavní choroby dobývají Británii stejně jako kdysi vojska Viléma Dobyvatele.

Situace je tak vážná, že o těchto nemocech dokonce jednali poslanci parlamentu.
A shodli se na tom, že ostrovy čelí vážné krizi.

Vzestup sexuálně přenosných onemocnění je alarmující.
Odborné kliniky jsou přeplněné a lidé projevují zarážející lehkovážnost.

V rozpravě se poslanci například dozvěděli, že za posledních šest let se výskyt syfilidy zvýšil o pět set procent, počet případů kapavky se zdvojnásobil a každá desátá sexuálně aktivní mladá žena je nakažena bakteriálním onemocněním.
Během loňského roku rovněž o čtvrtinu stoupl počet případů onemocnění virem HIV, což je vůbec nejvíce od doby, kdy epidemie této nemoci propukla.

Špatně financované státní kliniky nejsou schopny zvládat příliv pacientů a týdně musí odmítnout stovky nemocných.
„Ignorování nebezpečí, jež plyne z nechráněného sexu, je především u mladých lidí, zvláště mužů, šokující,“ hřímal poslanec David Hinchliffe, který vedl výbor, jenž na toto téma vypracoval souhrnnou zprávu.
„Musíme udělat ze sexuálního zdraví národa naši prioritu. Otázky vztahů a sexu se musí stát středoškolským předmětem. Musíme se vzdělávat, jinak přeneseme naše nemoci na příští generace.“
Poslanci vyzvali vládu premiéra Tonyho Blaira, aby neprodleně podnikla kroky k nápravě neblahé situace.