O peritoneální (břišní) dialýze slyšeli asi hlavně ti, kteří mají potíže s ledvinami. Jde o jednu z nejmodernějších technologií umožňujících dialýzu v domácím prostředí pacientů. Přesto je touto metodou léčeno pouhých 8 procent českých pacientů.

Právě na téma „Moderní postupy v diagnostice a léčbě u pacientů léčených peritoneální dialýzou“ se konalo sympozium v rámci Partnerského dne České nefrologické společnosti – PD sympozia, kde se setkali lékaři a zdravotní sestry z celé České republiky.

Přestože je peritoneální dialýza z pohledu pacienta obvykle chápána jako pohodlnější, protože mu umožňuje realizovat každodenní procedury v domácím prostředí, v České republice stále ještě není dostatečně rozšířena. „Počet pacientů léčených touto metodou jen mírně převyšuje pět set nemocných, což činí necelých 8 % z celkového počtu dialyzovaných. Přitom existují země, kde podíl pacientů léčených peritoneální dialýzou dosahuje až dvaceti i více procent,“ upozornila MUDr. Michaela Ságová, jedna ze dvou odborných garantů sympozia a lékařská ředitelka dialyzačních středisek NephroCare, které provozuje společnost Fresenius Medical Care.

stomach

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Její slova potvrdil i další odborný garant 8. Partnerského dne České nefrologické společnosti – PD sympozia a předseda České nefrologické společnosti (ČNS) prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FERA, FASN. „Peritoneální dialýza je velmi vhodná metoda náhrady funkce ledvin k překlenutí období před transplantací. V České republice se bohužel využívá stále výrazně méně než třeba v Nizozemsku, kde je touto metodou léčeno zhruba 20 % pacientů, než ve Velké Británii s téměř 40 % či ve Skandinávii, kde se čísla v jednotlivých zemích pohybují mezi 22 až 38 %. Přitom podle různých zdrojů až 75 % všech nemocných si může zvolit mezi hemodialýzou a peritoneální dialýzou,“ uvedl.

Peritoneální neboli břišní dialýza je čištění krve při selhání ledvin pomocí opakovaného pravidelného napouštění dialyzační tekutiny do břišní dutiny. Tekutina se do břicha dostává tenkou hadičkou (katétrem), která je nastálo zavedená do břišní dutiny přes břišní stěnu pod úrovní pupíku. Tato hadička je normálně skrytá pod šaty, případně i prádlem, takže není vidět. V pravidelných intervalech se vypouští použitý, znečištěný dialyzační roztok (dialyzát) ven a místo něj se napouští nový, čistý roztok. Břišní dialýzu si pacient provádí většinou sám, jen u dětí nebo nesoběstačných osob ji provádí rodinný příslušník.

„Otázkou je, jestli je dostatečně dostupná všem pacientům, kterým by mohla prospět,“ prohlásila prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. z Fakultní nemocnice Plzeň a upozornila na skutečnost, že přežívání je na peritoneální dialýze lepší než na hemodialýze. „Rovněž infekce jako příčina úmrtí je při peritoneální dialýze méně častá (9 %) než při hemodialýze (16 %) – přes přetrvávající a iracionální obavy z peritonitidy,“ řekla prof. Sylvie Opatrná, podle které je pro větší využití peritoneální dialýzy potřeba snížit počet pacientů „z ulice“, kteří většinou pak nastupují na hemodialýzu. 

Peritoneální dialýza je přitom velmi snadná. Zvládnou ji sami provést i nevidomí pacienti. „Fakt, že je pacient nevidomý, ovlivnil délku jednotlivých edukačních sezení, ale na celkovou délku edukace vliv neměl. Nevidomí kompenzovali ztrátu zraku manuální zručností, zvýšeným vnímáním a velkou snahou,“ popsala školení nevidomých pacientů před zahájením peritoneální dialýzy zdravotní sestra z dialyzačního střediska NephroCare ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Bc. Šárka Albrechtová.

Čtěte také:

Reklama