Měsíc internetu. Letos probíhá tato zdařilá akce už pojedenácté a tentokrát v duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné.
Letošní novinkou je Net vlak, který od 10. března navštíví během 12 dnů sedm měst a seznámí zájemce s možnostmi využití internetu pro cestování, včetně systémů plánování cest a služeb pro cestující s handicapem.

Knihovny jsou centrum
Přístup k veřejnému internetu v současné době poskytuje čtyři tisíce knihoven, a to i v nejmenších obcích. Zhruba 50 knihoven jej umožňuje také zrakově handicapovaným. Ve 330 knihovnách přibudou v březnu k běžně poskytovaným službám různé instruktáže a školení počítačové a informační gramotnosti a práce s internetem.

Pro nezaměstnané a znevýhodněné
V knihovnách jim pomohou hledat práci a orientovat se na webu, ukážou, jak psát strukturovaný životopis, jak elektronicky komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Zdravotně znevýhodnění mohou kromě kurzů navštívit společenské akce, výstavy, besedy, exkurze, prezentace výhodných služeb, portálů a webových stránek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pod patronací této instituce jsou na úřadech práce informační kiosky. Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory nebo hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z více než 500 kiosků, kterou budou letos v provozu, se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí.

Bezpečný internet
Téma důležité hlavně pro děti a jejich rodiče. Cílem projektu je propagace zásad bezpečného používání internetu a online technologií obecně, psychologická a sociální asistence dětským obětem internetové kriminality, která už není v internetové komunikaci výjimečná. Je třeba tedy děti chránit a vědět jak.

Veškeré informace o projektu jsou na: www.brezen.cz.
Program Net vlaku přibližují stránky: www.deep.cz.
Český kombinovaný uzel pro bezpečnější internet: www.saferinternet.cz,
Asistenční linky: www.internethelpline.cz
Horké linky: www.internethotline.cz

Máte doma internet? Jak moc ho využíváte? A jak vaše děti? Víte s kým si píší a co?

 

 

 

Reklama