book

Letos poprvé je měsíc březen zasvěcen všem čtenářům. Ovšem není to první zasvěcení měsíce března nějakému tématu spojenému s knihami, nýbrž pokračování v 65 let staré tradici. Pojďme se podívat na historii a současnost tohoto „svátku“.

Roku 1955 byl měsíc březen poprvé spojen s tématikou četby a knih. Tenkrát jako měsíc knihy. U vzniku této akce stálo mnoho organizací. Jen namátkou například ministerstvo kultury, Svaz československých spisovatelů, různá knihkupectví a nakladatelství, ale také organizace ideově prokomunistického rázu např. Československý svaz mládeže...
Cílem této celorepublikové akce byla propagace knih a čtení. Knihy měly být dostupné pro každého člověka, starého i mladého, z města nebo z vesnice. V rámci projetku se konaly i nejrůznější soutěže a vzdělávací akce.
Samozřejmou součástí byla i ideologická výchova dětí pro roli budoucího komunistického soudruha. Změna přišla až po Sametové revoluci v roce 1989.

S tím, jak se stále více rozšiřoval internet, přišlo i nové téma měsíce března. Roku 1998 se tak poprvé uskutečnil projekt březen – měsíc internetu. Organizovalo ho sdružení BMI.
Cílem projektu bylo poukázat na obrovské možnosti internetu, a to ještě v době, kdy si to lidé v ČR příliš neuvědomovali. O kvalitě projektu může vypovídat i to, že roku 2000 byl oceněn ve finále soutěže Stockholm Challenge Award.
Projekt březen – měsíc internetu měl celkem 11 ročníků, poslední se konal roku 2008. Během té doby se uskutečnilo mnoho soutěží, odborných konferencí... Od roku 2000 se do projektu začaly zapojovat i knihovny. Bylo vyhlášeno několik podtémat (akcí či soutěží) tohoto projektu, například Biblioweb, Noc s Andersenem, Ptejte se své knihovny, anketa Moje kniha...

Březen pro čtenáře letos poprvé!

Letos poprvé se koná akce březen – měsíc čtenářů. Pořádá ho Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.Zaměření nultého ročníku tohoto projektu je zřejmé – v centru pozornosti není kniha ani knihovna, ale člověk, čtenář. Cílem tedy je zjistit, jak je to s čtenáři a nečtenáři v ČR. Proč nečtenáři nechodí do knihoven, zda by ocenili změny (případně jaké), spojit čtenáře a organizace zaměřené na četbu...

Knihovny napříč celou republikou budou pořádat nejrůznější akce. Například tématicky zaměřené čtení, amnestie (prominutí pokut za pozdní vrácení knihy), internet zdarma, ankety o nejlepší knihu, soutěže pro školy i veřejnost, ...

Některé z pořádaných akcí:

  • Brno:

Knihovna Ekocentra nabízí v termínu 1.–31. 3. 2010 čtenářskou kavárničku. I ti, kteří ještě nejsou zaregistrovanými členy Ekotéky (jejich knihovny), si zdarma mohou prohlížet knihy, surfovat na internetu a vypít si teplý nápoj. Každý nově zaregistrovaný čtenář dostane k registraci dárek. Více informací zde.

  • Ostrava:

Knihovna města Ostravy vyhlásila na 25. 3. upomínkovou amnestii. Zapomnětliví čtenáři mohou vrátit knihy bez placení upomínek.

  • Plzeň:

Městská knihovna Plzeň na svých pobočkách pro čtenáře připravila pestrý program, samozřejmě zdarma. Například:

18. 3. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, Den čtení – veřejné čtení pro děti, Knihofon – čtení s dětmi a pro děti na mikrofon.
25. 3. Artedílna – výroba obalů knih.
Více akcí a informace, na kterých pobočkách se konají, najdete zde.

  • Sokolov:

Městská knihovna Sokolov krom jiného zve 20.–21.3. na kreativní seminář Umění fejetonu. Další akce a bližší informace naleznete zde.

  • Uherské Hradiště:

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana nabízí besedy se spisovateli, předčítání knih (i pro děti), výstavu fotografií, ... Například:

16. 3. Setkání se spisovatelem Bohuslavem Matyášem a jeho hosty, Pavlem Taussigem a Martinem Hrbáčem.
17. 3. Lekce trénování paměti pro veřejnost.
26. 3. Noc s Andersenem – spaní nejen dětí v knihovně.

Více akcí i informace, na kterých pobočkách se konají, najdete zde.

Knihoven se do projektu březen – měsíc čtenářů zapojilo 338. Výběr je tedy veliký. Seznam zapojených knihoven je ke stažení zde.

Sice je březen už skoro v polovině, přesto ale ještě zbývá mnoho dní a rozličných akcí k navštívení.

Pokud se na některou z nich vydáte, přeji vám příjemný zážitek!

Reklama