Brdy patří k našim nejzajímavějším horám. Na mnoha místech jsou hustě zalesněné a neprostupné a díky dlouhému panování vojáků i neprobádané. Vytváří tak dokonalou živnou půdu pro vznik nadpřirozených stvoření, k nimž patří i místní vládce Fabián.

Každé hory jsou od pradávna považovány za silné a mocné velikány, ale lidem se na nich vždy žilo a žije nesnadně. Kamenitá země se špatně obdělává, sníh padá od října do dubna a nejčastějšími návštěvníky prostých chaloupek jsou bída, hlad a nemoci.

Není divu, že se tak horský lid odjakživa uchyloval ve svých modlitbách k bytostem mimo jejich svět vládnoucích nadpřirozenými silami.

Brdy

A tak byl ve fantaziích a usilovných přáních brdských obyvatel stvořen i dobrý duch Fabián. Je dost možné, že pochází ještě z předkřesťanských dob, kdy jej lidé uctívali jako skutečného boha. Kdo ví, jestli vrcholky Brdských hor kdysi nezdobily jeho sochy či dokonce chrámy plné obětin.

Ovšem postupně se Fabián stal spíše bájnou postavou a ústřední figurou mnoha pověstí a pohádek.

Kde se vzal, tu se vzal

Pověst praví, že Fabián kdysi býval bohatým a urozeným rytířem, který si na vrcholu Baba postavil mohutný hrad pro sebe a svou mladou milovanou novomanželku.

Jenže, jak to tak bývá, jeho urozená paní zdaleka nebyla první, kdo spal po rytířově boku. A k jeho smůle vládla jedna z milenek čarovnou mocí a její srdce spalovala ukrutná žárlivost.

I rozhodla se svému ex skutečně originálně pomstít: uvalila na Fabiána tak silnou kletbu, že se celý hrad rázem propadl do země a z rytíře se mělo stát nebezpečné strašidlo ubližující všem lidem.

Ale protože bylo rytířovo srdce sice záletné, ale jinak čisté a spravedlivé, splnila se pouze část kletby. Z Fabiána se skutečně stal duch, ale dobrotivý, spravedlivý a taky trošku poťouchlý.

Svědomitý správce i škodolibý vtipálek

Brdy

A od té doby Fabián stráží a ochraňuje svoje Brdy. Z Báby prý přesídlil na blízký Plešivec, kde obdělává svoji bylinkovou zahrádku a pečuje o studánku se zázračnou vodou. Lidem se moc často nezjevuje, jen zřídka se ukáže v podobě myslivce s pečlivě upraveným vousem a lístkem kapradiny i větvičkou jeřabiny za kloboučkem. Stará se o to, aby se dobrým lidem na horách dařilo, zabezpečuje bohatou úrodu a potřebným dodává léčivé byliny. Kdo by se však na jeho horách choval nečestně a chamtivě, vyslouží si spravedlivé potrestání.

Ovšem chovat se neustále vážně a svědomitě ho občas omrzí, a tak vymýšlí na lidi různá šprťouchlata a vylomeniny. Tu zasedne sedlákovi vůz, takže s ním nepohne ani pár volů. Tu zase rozpálí hospodyňce kamna tak silně, že se jí buchty dočista spálí. A občas foukne k líné děvečce prudký větřík, až se jí suknice zvednou nad hlavu.

Smutný konec dobrého ducha?

Falešníci a zlořádi, kteří by rádi beztrestně v Brdech škodili, roznesli po celých horách pomluvy, že Fabiána lapili a odvezli komedianti se cvičenými opicemi. Ten se pak prý nenávratně ztratil kdesi ve světě.

Ovšem kdokoli po ránu pohlédne na přenádherné brdské lesy a vidí, jak mohutně se z nich páří, dobře ví, že to jsou jen hloupé povídačky. Ten kouř je totiž důkazem, že tu Fabián pořád dohlíží na svoje panství a zrovna si zapálil svoji dlouhou vyřezávanou fajfku.

Kde se s Fabiánem potkáte

Ani předlouhé okupování Brd vojáky nevymazalo z místních obyvatel vzpomínky na jejich dobrotivého ochránce. A tak se po Fabiánovi pojmenovávají místní lahůdky, občanská sdružení, dobrodružné hry pro děti a od roku 2011 i cyklostezky.

Přečtěte si také...

Reklama