havárie

Od letošního roku platí nová pravidla, jak se v takovém případě zachovat (jestliže nejsme zranění, nebo dokonce mrtví, což znamená, že už od nás žádné rozumné výkony nikdo nemůže chtít).

Doposud bylo kvůli pojišťovně nejlepší, když se ke každé prkotině volala policie. Letos už nic takového neplatí. Oznamovací povinnost nehody máte jen tehdy, jestliže vzniklá škoda překročí sto tisíc korun.

Kdy tedy volat policii?

     1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

     2. Jestliže škoda na voze včetně přepravovaných věcí je odhadem vyšší než 100 000 korun.

     3. Pokud vznikla škoda (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby. To znamená, že jste například narazili do něčího plotu. Za třetí osobu se však nepovažuje další automobil z řetězové havárie.

     4. Poškodila-li se nehodou pozemní komunikace nebo její příslušenství. Pod tím si představte dopravní značku, svodidlo, patník a tak dále.

     5. Pokud při nehodě poškodíte obecně prospěšné zařízení nebo životní prostředí. Například hydrant, osvětlení, nebo pokud vytéká cisterna.

     6. Jestliže po havárii nebudete sami schopni obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami bez zásahu policie.

Hra na policajta

Teď na vás, v ten moment rozklepané a vystresované účastníky nehody, čeká jedna velká nová povinnost. Musíte si sami sepsat společný záznam o proběhnuvší události.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Všichni budete povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojišťovně viníka nehody. Ta by měla zařídit plnění svých závazků vůči poškozeným.

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto se doporučuje takzvaný euroformulář, který je dobré vozit stále s sebou v autě. Získat ho lze od pojišťoven, kde platíte své povinné ručení, nebo přímo od nás ZDE.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout spolupráci při sepsání záznamu, zavolejte na pomoc policii. Poplatek za neoprávněný výjezd k nehodě (pro případy, kdy škoda na jednom vozidle nepřesáhne sto tisíc korun) se neplatí!

Desatero správného postupu při dopravní nehodě:

  1. Okamžitě zastavte a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).
  2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění. Pokud ano, poskytněte v rámci svých možností první pomoc a zavolejte záchranku.
  3. Vyhodnoťte vzniklou škodu a případně volejte policii (Pozor, povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).
  4. Pokud došlo ke škodě na zdraví, k poškození obecně prospěšné věci (veřejné osvětlení, komunikace), nebo nedokážete-li zabezpečit plynulý provoz, volejte policii.
  5. Společně s dalším účastníkem nehody sepište záznam. Nejlepší je použít tiskopis „Evropský záznam o nehodě“. Tento dokument obsahuje všechny potřebné údaje a je stejný pro všechny země EU. Proto ho klidně můžete vyplnit i s osobou jiné státní příslušnosti. Nemáte-li tiskopis u sebe, vše sepište na jakýkoli jiný papír, ovšem nesmíte zapomenout na podpisy všech zúčastněných.
  6. Vyplatí se rovnou z místa nehody kontaktovat klientské centrum pojišťovny viníka a oznámit jim událost. Pokud je vaše auto nepojízdné, volejte svou asistenční službu, kterou máte automaticky předplacenou s povinným ručením. Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, že si nebudete jisti dalším postupem.
  7. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě svědky a fotodokumentaci. Tady konečně zužitkujete fotoaparát svého mobilu.
  8. Před opuštěním místa nehody znovu zkontrolujte, že vám nechybí údaje o všech zúčastněných. Jedná se o: Jméno a příjmení, bydliště, sídlo firmy, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), číslo a platnost jeho zelené karty a údaje o jeho pojistce.
  9. Hned jak to bude možné, celý záznam předejte své pojišťovně.

Příklady novinek za hranicemi

Německo: Od ledna tu platí nový katalog pokut, některé přestupky jsou až za dvojnásobek. Velice přísně se zde pokutuje nedodržení povinné vzdálenosti. Za minimální se považuje poloviční délka v metrech, než je rychlost auta. (Jedete-li stovkou, musí být od vás nejbližší vůz 50 metrů daleko).

Itálie: Zde je povoleno 0,5 promile alkoholu v krvi. Povinné svícení je jen v tunelech a na dálnicích.

Slovensko: Od ledna zde platí novelizovaná vyhláška (vše na infoservisu http://www.uamk.cz.) Zbytečné přivolání policie k nehodě je pokutováno až 170 eury.

Bulharsko: Není zde povinné celodenní svícení. To platí jen pro motocykly.

Francie: Na předním sedadle nesmí sedět děti do 10 let, děti do 13 kilogramů je nutné připoutat v sedačce, která je instalována proti směru jízdy.

Před cestou se určitě mrkněte na www.uamk.cz, kde je podrobný rozpis pravidel silničního provozu v nejnavštěvovanějších evropských státech.

Reklama