Troubení klaksonu, skřípění brzd, rána. Náraz plechu na plech a třeskot skla. Karambol jak hrom!
To se ale při hustotě provozu a „machrování" spousty řidičů může stát každému.

Je to jen mžik. Ubrzdit to nešlo. Teď hlavně žádnou paniku. Vypněte motor a pusťte varovné blinkry. Zraněným je třeba rychle poskytnout první pomoc, eventuálně přivolat záchranku.

Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem
a udělejte všechno pro to, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. A i když to není povinné (pokud tedy neřídíte služební vůz), raději si oblečte reflexní vestu. Na dálnici přejděte na bezpečné místo na pravém okraji za svodidly.

Kdy volat policii
Do příjezdu policie zůstaňte na místě nebo se po přivolání pomoci a ohlášení nehody hned vraťte. Nedělejte nic, co by komplikovalo nebo ovlivnilo průběh vyšetřování. Nehýbejte s auty! Když je to nezbytně nutné (vyproštění zraněných nebo kvůli hromadné dopravě), obkreslete (křídou) nebo obsypte pískem postavení vozidel.

K nehodě jste povinni přivolat polici, když:

• dojde ke zranění nebo úmrtí pasažérů
• škoda na některém z aut nebo na jiných věcech převyšuje 50 000 Kč
• vznikla i nižší škoda na majetku někoho třetího (například při služební jízdě)
• není jasné, kdo nehodu zavinil, a účastníci se nejsou schopni dohodnout, kdo za škodu odpovídá

Pokud nejste povinni hlásit nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (dalšími aktéry) bouračky dohodnout, kdo škodu zavinil. Sepište to písemně (stačí list papíru), ideální je tiskopis „záznam o dopravní nehodě“, který pojišťovny dávají svým klientům.

 

 

Tísňová telefonní čísla:
112
– Integrovaný záchranný systém
158 – Policie České republiky
150 – Hasičský záchranný sbor
155
– Zdravotní služba
156 – Obecní (městská) policie

 

Dokument musí obsahovat oběma stranami podepsanou dohodu o zavinění, nezapomeňte na datum, čas a místo události. Zapište si viníkovo jméno, adresu, rodné číslo, SPZ, pojišťovnu, u které má vozidlo pojištěné, a číslo pojistky. Je to nezbytné pro jednání s pojišťovnou viníka.

Tohle radši nedělejte...
Viník, i když se může vykrucovat, je povinen vám tyto údaje dát (to platí
i o vás)! Dobré je připojit podpisy svědků a kontakty na ně.

Neposkytnutí pomoci zraněné osobě a ujetí z místa nehody je vážným prohřeškem. Může být posouzeno jako trestný čin se sazbou odnětí svobody až na tři roky a zákazem řízení motorových vozidel!

Porušení povinnosti hlásit dopravní nehodu policii nebo opuštění místa události bez vyčkání na její vyšetření je přestupkem hrozícím pokutou až 5000 Kč.

Je dobré vědět, že:
• Pokud se stala bouračka na nepřehledném místě, jste dočasně oprávněni řídit dopravu.
• Řidič, který měl účast na nehodě, se nesmí – ani z radosti, že přežil – napít alkoholu až do doby, než je vyšetřování na místě zcela ukončeno.
• Při kolizi se služebním autem musíte VŽDY přivolat policii, i když nejste viníkem. Jinak budete zaměstnavateli škodu platit vy!
• Policejní protokol o nehodě podepište, jen když souhlasíte s jeho zněním. Pokud nesouhlasíte, uveďte do něj svoje výhrady.

Znáte dobře tyto zásady? Jste dobrá řidička, jezdíte často a manžel vám s důvěrou rodinné vozidlo bez řečí půjčuje? Kolikrát jste už bourala a kdo byl viníkem nehody? Ovládáte první pomoc? Už jste ji někdy musela poskytnout?
Reklama