Na jednom křtu mě zaujaly zajímavé karty. Držela je v rukou paní Marika Jurů a přiznám se, že jsem až do té doby nevěděla, že mají v symbolech obrazy předního vlámského a středověkého malíře s uměleckým jménem Hieronymus Bosch. Nazývají se podle něj - Boschův tarot.

Jeho tvorba má originální a promyšlenou obrazotvornost, ze které na nás dýchá souboj dobra se zlem. Neustálost daného boje byla pro uvedeného malíře zřejmě celoživotní inspirací. V kresbách často a s nezměrnou fantazií znázorňoval démony, hříchy a vše další, co souviselo s úpadkem lidstva. Soubor Boschových ezoterických symbolů má navíc dokonalou simultaneitu, s jejíž pomocí můžeme otvírat tajemné dveře až do nevědomí, což bývá přínosem i pro věštbu.

dfsfhfd

Paní Marika mě překvapila přesností výkladu, k němuž právě Boschův tarot využívá.

Kromě toho sama maluje a dávný umělec je jí blízký symbolikou. Zeptám se nejprve na její tvorbu.

Odkdy malujete?
Kreslení a malování, ať štětcem, nebo pastelkami, je spojené s mým dětstvím. Maluji odmala, v této době si každý utváříme a formujeme dětské představy. Naše vize se mění do různých podob s vývojem, podle něj nabírá na pestrosti. Přesně tak to bylo u mě.

Kdysi jsem vytvořila sérii klasických obrázků, nebyla jsem s nimi však spokojená. Hledala jsem jiné vyjádření, což mě posunulo k abstraktnějšímu výrazu. Jakýkoli pohled může být atypický, tak jako fotografie. Někdy zachytí i něco navíc, třeba různé pocity. Můžeme si je všichni vysvětlit po svém, což je právě výhodou abstrakce. Pocity ve vyjádření vjemů podnítí kreativitu, proto se je také snažím vkládat do svých obrazů. 

gffgjdVíte předem, co budete malovat?
Nápad sice může být konkrétní, ale zaleží i na náladě, která se v konečném výsledku promítne. Je plno hledisek, od emocí, momentální kombinace barev, techniky provedení a dalších. Obraz nejde dopředu naprogramovat.

Jak dlouho trvá, než jej dokončíte?
To je různé. Jeden obraz většinou maluji několik měsíců. Mám ale i pár kusů pláten, které vznikly během hodin. Přesně jsem to nikdy neměřila.

Měla jste již výstavy? S jakou kritikou?
Ano, měla a celkem s dostatečnou návštěvností. Uskutečnily se v Praze, na jedné byl mezi příchozími i známý fotograf Václav Chochola, který zvěčnil Salvatora Dalího. Z mých obrazů si vybral Klíč, řekl, že mu v něčem připomíná tvorbu Jana Zrzavého. Takovou poctu si nezasloužím, ale moc mě potěšila. Klíč jsem malovala s představou nových začátků v životě člověka.

Mohou být radostné, nebo bolestivé, každá těžší etapa nás má posunout. Vždy je totiž otázkou, zda není negativní moment v jistých úhlech pohledů naopak pozitivní. Ze zkušeností víme, že podstatu většinou pochopíme až později.

Jak byste charakterizovala Boschův tarot?
Boschovy karty jsou pro mě symbolem čistoty a funkčnosti. Energie, kterou z nich cítím, je pro můj výklad nejvhodnější. Maximálně mi vyhovují, ale druhému nemusí. Pro výklad je typ karet důležitý. Musíte si s nimi rozumět, řekla bych, že přímo souznít.

Podle čeho jste si karty vybrala?
Kdepak já, karty si naopak vybraly mě. Možná i proto, že v minulosti mě žádné jiné neoslovily. Jsou vlastně jediné, ze kterých vnímám, co k výkladu potřebuji.

Jak jste zjistila, že s nimi umíte předpovídat?
Schopnost předvídat nebo určit něco zpětně, to u mě náhoda nebyla, ale tak to máme v životě všichni. Nemůžeme si plánovat, jakou schopností budeme obdarováni. Dostaneme-li něco do vínku, je na nás, abychom talent rozvinuli a byli co nejlepší. Potvrzením, jak na tom jsme, v mém případě to jsou klienti. Jestliže se po mnoho let lidé vrací, jsou tím nejlepším důkazem kvality vaší práce.

Reklama