Jak skloubit zaměstnání a péči o dítě, to je dilema, které řeší nejen matky, ale také zaměstnavatelé, jež nechtějí přijít o své kvalifikované zaměstnance.

školka

Obléct se ráno do kostýmku, popadnout kabelku a vyrazit do práce společně s ratolestí, to je sen mnoha matek, které by rády skloubily zaměstnání a mateřství. Stejným problémem se zabývají i zaměstnavatelé. Jednou z možností, jak jej vyřešit, je založit pro své zaměstnance firemní školku. Těch je však v celé České republice zatím jen hrstka. Není divu, požadavky na hygienické normy, kvalifikovanost zaměstnanců, ale především finanční zátěž celého projektu jsou pro většinu firem natolik nevýhodné, že od svého záměru nakonec upustí. To, že zákon k firmám, které chtěly takový krok podniknout, nebyl příliš štědrý, potvrzují firmy, které se martyriem předpisů a norem nakonec prokousaly.
„Z finančního hlediska zřízení firemní školky opravdu výhodné není,”
potvrzuje Tomáš Kofroň, mluvčí banky Raiffeisenbank, ta se v únoru roku 2009 zařadila k prvním vlaštovkám ve firemních mateřinkách v České republice. „Problém je mimo jiné v tom, že na rozdíl například od koupě manažerského vozu se náklady na provoz školky nedají odečíst z daní,” uvádí Tomáš Kofroň. Právě absence daňové uznatelnosti patří doposud k hlavním bariérám, které firmy od zřízení školek odrazují.

Odvahu k firemním školkám dodávají dotace z EU

Podle Kateřiny Francové z občanského sdružení Firemní školky (www.firemni-skolky.cz) by však mohl být tento problem brzy vyřešen.
„Připravuje se daňová uznatelnost firemních školek, firmy by tak provoz a náklady na zřízení školky nemusely hradit ze svého čistého zisku tak jako doposud,” říká Francová. Firemní školky by podle ní měly mít také jednodušší proces zápisu do rejstříku škol. Změny se chystají i v souvislosti s nárokem na čerpání rodičovského příspěvku a nástupem dítěte do školky. Vstřícným krokem je také možnost čerpání dotací na provoz školky z Evropské unie, která projekty dokáže financovat až do výše 100% uznatelných nákladů. Pět milionů korun z EU se občanskému sdružení Firemní školy podařilo získat například pro nemocnici Homolka. Prozatím je však v Česku něco mezi 15 až 20 firemními školkami, to by se však mohlo změnit a dotace z EU by mohly zájemcům z řad firem dodat odvahu.
„V souvislosti s firemními školkami a možností čerpání dotací na jejich provoz očekávám během nejbližších dvou let několikanásobný nárůst takových zařízení,“ tvrdí Kateřina Francová.

A co všechno vlastně musí firemní školka splňovat?
„Je pravda, že celý proces zřízení školky je poměrně náročný,“ přiznává Francová. „Zapotřebí je splnění norem hygienických, legislativních, nebo například také požárních,“ říká a dodává, že celý proces zabere zhruba 5 až 6 měsíců. „V tomto období je zapotřebí vyřídit povolení odpovídajících orgánů, realizovat rekonstrukce prostor podle norem, rekolaudovat stavbu pro účely užívání předškolního zařízení, absolvovat pohovory se zaměstnanci a proškolit je, vybavit školku vhodným zařízením, vybudovat venkovní hřiště, vypracovat pedagogický plán a tak dále,“ vyjmenovává Kateřina Fenclová základní podmínky, které často vedou firmy, aby si celý project objednaly na klíč a nezatěžovaly se s ním samy. Nově k nim patří například společnost Seznam.cz,  pro kterou Firemní školky otevřou a budou provozovat školičku „Seznámek“.

Pro matky jsou firemní školky lákadlem

Na klíč si svou školku v blízkosti své centrály na Praze 4 nechala zřídit také Raiffeisenbank. Ve školce již má 80 dětí a nedávno pro velký zájem zaměstnanců společnost otevřela další dvě třídy. I přes přísná pravidla a finanční náročnost provozu vlastní školky Raiffeisenbank o jejím zrušení rozhodně neuvažuje.
„Je to velmi silný benefit pro stávající zaměstnance, noví uchazeči o práci to rovněž vnímají jako obrovskou výhodu,“ potvrzuje mluvčí banky Tomáš Kofroň. Děti podle něj ve školce mají spoustu aktivit včetně jízdy na koni a studia angličtiny. Školka je také vstřícná k různým pracovním dobám zaměstnanců. Je totiž otevřena od sedmi ráno do šesti hodin večer a na rozdíl od státních školek v provozu zůstává také o prázdninách. Mimopražským zaměstnancům banka navíc přispívá na umístění svých potomků v místě svého bydliště.
Firemním mateřinkám nahrává i fakt, že kapacita státních školek není dostatečná a problém s umístěním svých potomků do nich má tisíce rodičů.
Přesto některé velké společnosti firemní školky zcela odmítají a volí v tomto směru raději jiné benefity ve formě flexibilní pracovní doby, částečné úvazky nebo práci z domova. Důvodem je to, že společnosti, které mají pobočky po celé republice a mohly by si dovolit zřídit mateřskou školu pouze ve své centrále, nechtějí znevýhodňovat ostatní zaměstnance. Raději jim proto přispívají na umístění dítěte do školky ve svém okolí. Svou roli v odmítání projektu u firem hraje i častá snaha zaměstnanců nespojovat soukromý a profesní život. To vyplynulo například z průzkumu, který si mezi svými zaměstnanci nechala udělat firma Vodafone.

Reklama