Bolesti zad a pohybového systému jsou nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti u populace lidí pruduktivního věku. Setkává se s nimi téměř každý člověk. Objevili jsme lékaře, MUDr. Tomáše Vilhelma, který se zabývá novou metodou léčby bolesti zad zvanou dryneedling. Co nám o ní řekl?

Několik otázek k metodě dryneedling (tzv. suché jehlování) jsme položili MUDr. Tomáši Vilhelmovi.

Bolesti zad léčí mnoho lékařských odborností, ale nemocných přesto stále přibývá. Kde je problém?
Problém je v tom, že každý specialista vidí problém pacienta optikou příliš zúženou na svoji odbornost. Tak se mnohdy dozvíme, že potíže nejsou revmatologického původu, nemají ortopedickou příčinu a neurologové nenajdou žádné dráždění nervových kořenů. Zobrazovací vyšetření (CT, RTG) často prokážou pouze běžné nárůstky. Na papíře jsme tedy zdrávi, ale bolesti máme stále.

Čím to je?
Odpověď je pro mnoho lidí překvapivá. U lidí v produktivním věku jde velmi často o změny v napětí, délce a funkci svalů. Se svaly je však potíž. Jejich stav a kondice se totiž nedají příliš dobře vyšetřit zobrazovacími a laboratorními metodami. Lékař je tedy odkázán na svoje smysly.

Na svoje smysly?
Ano. Mám na mysli především hmat. Dnešní medicína používající diagnostiku založenou na prokázání viditelných, hmatatelných a měřitelných odchylek nejrůznějších orgánů a jejich částí, zapomněla myslet v kontextu funkce celého těla a duše. Lékařů, kteří mají čas a možnost věnovat dostatek času důkladnému vyšetření svalových změn, je v dnešním výkonovém systému zdravotnictví velmi málo. Je navíc s podivem, že diagnostice a léčbě svalového systému, který tvoří více než polovinu váhy člověka, se nevěnuje systematicky žádná lékařská odbornost.

Vraťme se k tomu podílu svalů na bolestech. Můžete nám to prosím blíže specifikovat?
Za bolesti jsou odpovědné malé oblasti ve svalových vláknech - spoušťové body. Jde o změny v délce, napětí a pružnosti svalových vláken, přičemž se tyto body stávají v důsledku biochemických změn velmi rizikovými ohnisky bolesti. Bod samotný dokáže velmi negativně ovlivnit funkci svalu samotného .

Například jak?
Spoušťové body jsou schopny, například důsledkem stresu nebo přetížení svalu, vyvolávat tzv. přenesené bolesti do typických oblastí těla příslušných konkrétnímu bodu. Bolesti jsou tak mnohdy velmi vzdálené od místa vzniku. Bolesti často napodobují srdeční, plicní nebo urologické obtíže. Spoušťové body mohou být odpovědné například za závratě, bolesti hlavy, tenisový loket a jiné potíže.

Jestli tomu tedy dobře rozumím, laicky řečeno - spoušťové body musí pryč.
Ano, ty musí pryč.

A jak je odstraníme?
Odstranit spoušťové body lze několika způsoby, které se liší především časovou náročností a použitou technikou. V poslední dekádě roste zájem lékařů o metodu dryneedlingu - suché jehlování.

To slyším poprvé.
Tato metodika se rozšiřuje zejména v Kanadě, Austrálii, Holandsku, Švýcarsku a zemích severní Evropy. Jde o invazivní techniku prováděnou lékařem, kdy pomocí tenkých pružných jehliček lékař napichuje spoušťový bod, často s mohutnou odpovědí svalu ve formě záškubů a vyzařování bolesti do typických zón. Po zneškodnění bodu navazuje práce fyzioterapeuta, který se pomocí speciálních svalových technik snaží dosáhnout svalové rovnováhy, která je předpokladem pro zabránění novotvorby spoušťových bodů. Někdy stačí jedno sezení a jindy je potřeba ošetření opakovat. Opět ale zdůrazňuji, je nutná spolupráce s fyzioteapeutem.

Připomíná mi to tak trochu metodu alternativní medicíny.
Tato metoda nepatří do oblasti alternativní medicíny. Jde o postup podložený nejnovějšími poznatky z oblasti fyziologie bolesti a neurofyziologie. Je však pozoruhodné, že okolo 50 % spoušťových bodů se shoduje s body akupunkturními. S principy klasické čínské akupunktury však tato metoda nemá nic společného.

V čem je tedy ten postup metody odlišný právě od akupunktury?
Akupunktura je metoda založená na čínské filozofii a pojetí světa a člověka. Používá jednorázový vpich jehly do předem určeného bodu v předem určené dráze s předpokladem, že dojde k ovlivnění určité funkce nebo choroby.
Dryneedling je metoda určená zejména pro léčbu svalových bolestivých syndromů, kdy se jehlou opakovaným vpichováním pod různými úhly likvidují chorobně změněná svalová vlákna spoušťových bodů, které musím ovšem předtím najít. Principiálně tedy s akupunkturou nemá nic společného.

Kdybychom si chtěli nechat provést dryneedlingu, je nutné doporučení obvodního lékaře, nebo může pacient přijít rovnou sám?
Metodika je pro naše zdravotní pojišťovny zcela neznámá. Není tedy divu, že nefiguruje v seznamu výkonů hrazených pojišťovnou. Jinak žádná doporučení ve smyslu žádanky potřeba nejsou. Je však dobré, aby klient přinesl s sebou dostupnou dokumentaci k jeho zdravotnímu problému.

Tato metoda léčby tedy není hrazena pojišťovnou.
Ne, nejde o metodiku hrazenou pojišťovnami.

Jak se dozvíme o místech, kde se dryneedling, tedy suché jehlování provádí?
Jde o metodiku relativně novou, respektive významně se rozvíjející v  posledním desetiletí. Bohužel odborné materiály pocházejí výhradně ze zahraničí. Upřímně nevím, zda se metodice u nás ještě někdo systematicky věnuje. Příslušné kurzy lze absolvovat také jen v zahraničí. Zcela zásadní je ovšem perfektní znalost svalové anatomie.

A můžete mi prosím závěrem sdělit procento úspěšnosti této nové metody?
V posledních letech se objevilo několik rozsáhlých srovnávacích studií, ze kterých vyplývá, že v porovnání s pacienty léčenými jinými metodami má dryneedling výrazně vyšší efektivitu a zkracuje délku obtíží. Sám se metodě systematicky věnuji asi 3 roky. Nemám bohužel čas na vědecký výzkum a srovnávací studie, ale v mé 15leté lékařské praxi jde jednoznačně o nejúčinnější léčbu bolestí. Pozoruhodné je, že nákladově jde o léčbu bolesti velmi levnou. Nelze tedy očekávat, že ji farmaceutický byznys přijme vřele.

Děkujeme za informace.

pan doktor

MUDr. Tomáš Vilhelm
Termální lázně Velké losiny
e-mail.: vilhelm@lazne-losiny.cz

Reklama