Bolí vás hlava? Léčíte pouze bolest a neznáte její příčinu? Pomocnou ruku podávají terapeuti zaměřující se na nelékové metody včetně neurobiofeedbacku – metody biologické zpětné vazby, která se v neurologii dostává na výsluní. Zajímá vás, co se vlastně jedná? Zeptali jsme se terapeutek kliniky Abbia v Brně.

headache

Všechny z nás určitě znají situace, kdy nás najednou přepadne bolest hlavy nebo dokonce migréna, která nás naprosto vyřadí z běžných činností. Některé z žen nevycházejí z domu bez tabletek proti bolesti v kabelce, protože je tento problém trápí častěji, než je únosné. Také proces nekonečných vyšetření absolvovaných u řady specialistů, avšak bez odhalení příčiny problémů, je velice známým a častým scénářem. „V pracovním teamu ABBIA Clinic jsme se rozhodli přistoupit k tomuto i dalším problémům tzv. celostním způsobem a s pomocí nejmodernějších dostupných prostředků,“ říká Paed.Dr. Daniela Vaškebová. MUDr. Dagmar Fojtíková se snaží prohloubit přístup klasické lékařské praxe: „V klinické praxi mi chyběl holistický přístup k pacientovi. Uvědomovala jsem si, že bez osobního přístupu a proměny pacienta jako takového nemůže nastat plné a skutečné zdraví, proto jsem se rozhodla se komplexní medicíně začít věnovat naplno,“ doplňuje MUDr. Dagmar Fojtíková.

Zaměření na nelékové terapie

Pacient se při lékové terapii stává „závislým“ na předepsaných lécích, čímž sice potlačí nepříjemnou bolest, příčina však zůstává neléčena. Daniela Vaškebová společně se svými kolegy bojuje proti stereotypnímu řešení – tzv. medikačnímu kolečku, kdy příčina bolesti není nalezena, a proto se přistupuje k tzv. tlumící léčbě, která však často zasahuje i doposud funkční a bezproblémové orgány. Ty následně také přicházejí k újmě a pacient se, mnohdy i přes upřímnou snahu lékaře pomoci, dostává do bludného kruhu dalších a dalších diagnóz, návštěv lékařů a léků. „Proto jsme vytvořili team zapálených specialistů – neurologů, psychologů, psychiatrů a speciálních pedagogů, kteří vyčerpávajícím způsobem bojují i se zdánlivě neřešitelnými problémy. Spolupracujeme s výzkumnými pracovišti v zahraničí, a díky tomu se novinky z oboru neuropsychologie snažíme co nejrychleji aplikovat do praxe,“ uvádí Paed.Dr. Daniela Vaškebová.

Celostní přístup k pacientovi

A jak to vlastně probíhá? Pacient s bolestmi hlavy je nejprve vyšetřen neurologem, který zjistí, zda se nejedná o problém spojený s páteří. Následuje vyšetření na neurobiofeedbacku, který je založen na podobném principu jako EEG a snímá elektrickou aktivitu mozku.

„Neurobiofeedback je speciálně zkonstruován tak, aby poskytl informaci o stavu mozkových vln, což následně umožňuje nalézt abnormality a dále s nimi pracovat. Terapie pak probíhají formou ‘hry’ za přítomnosti terapeuta, který přivádí správným nastavením přístroje klientovy hodnoty EEG do normy,” upřesňuje Paed.Dr. Daniela Vaškebová. Neurobiofeedback běžně pomáhá také u dalších diagnóz, jako jsou poruchy pozornosti a koncentrace – dnes známé jako ADHD, stavech po nedostatečném prokrvení mozku např. po operacích, haváriích, těžkých porodech a podobně. MUDr. Dagmar Fojtíková ve své praxi pracuje také s příčinnou terapií.“Podstatou této terapie je uvědomění si mentálních vzorců, potlačených emocí a pocitů, které stojí u zrodu každé nemoci. Uvádí se, že až 80% nemocí je psychogenního původu.“  

Z hodnot změřených neurobiofeedbackem je možné usuzovat na problémy psychického rázu – stresové stavy či depresivní onemocnění. V tomto případě přicházejí na řadu psychologové či psychiatři, kteří kombinací klasických přístupů svých disciplín – psychoterapie, psychoanalýzy a dalších současně s působením  neurobiofeedbacku pomohou odstranit bolesti hlavy. Neurobiofeedback má široké pole možností využití, je absolutně bezpečný, a hlavně bez vedlejších účinků. Při potřebném počtu terapií (dle nejnovějších výzkumů se jedná o třicet), dochází k trvalým změnám na mozku a klient bývá často úplně bez problémů, či se jeho problémy radikálně zmírní.

Odstranění špatných návyků

Novinkou je v České republice PIR HEG metoda, která pomáhá optimalizovat průtok krve mozkem zejména v oblasti čelních mozkových laloků. „Touto metodou odstraňujeme bolesti hlavy, úzkostné stavy zejména u autistů a startujeme procesy myšlení u klientů po mrtvicích či úrazech mozku právě díky ‘naučení cév’ průběžnému, kontinuálnímu průtoku krve mozkem,” říká Paed.Dr. Daniela Vaškebová. Metoda je rovněž situována do systému tzv. biofeedbacků, tedy přístrojů, které pomocí zpětné vazby na bezprostřední reakci organismu ,,učí“ tělo novým, správným fyziologickým reakcím a tímto způsobem odstraňují špatné návyky nebo fungování našeho organismu, které vyvolávají bolestivé, ale i jiné problematické stavy, které se projevují jako nemoci či bolesti. „Největší radost prožívám, když klient odchází s viditelnou úlevou a přesvědčením, že on sám je majitelem svého zdraví či nemoci a stává se z něj „bojovník“ za své vlastní štěstí,“ dodává MUDr. Dagmar Fojtíková.

Děkujeme těmto odborníkům:

MUDr. Dagmar Fojtíková, Ph.D., neurolog, vedoucí ambulance celostní medicíny na ABBIA CLINIC

Paed.Dr. Daniela Vaškebová je ředitelkou a zároveň vedoucí terapeutkou soukromé kliniky ABBIA CLINIC, která se specializuje na především nelékové terapie pomocí různých metod biologické zpětné vazby – biofeedbacku.

Reklama