pub

Může to začít docela nevinně. Občasná, opakující se bolest v krku jako při hlásící se angíně, nebo chrapot, který ne a ne zmizet. Když to však trvá déle než dva až tři týdny, měli bychom navštívit odborníka. Diagnóza může znít: rakovina…

Nádory hlavy a krku nebývají vzácné, jen se o nich příliš nemluví. Bohužel jich však přibývá. Na vzniku karcinomu v těchto partiích se nejvíc podílí tabák a alkohol. O typu rakoviny, o níž se moc nemluví, pohovořil specialista ORL – ušní, nosní a krční – MUDr. Věroslav Gebouský.

Důležitá je ústní hygiena

pub

Tabákový kouř obsahuje 40 rakovinotvorných látek, jejichž účinky pravidelná konzumace velkého množství alkoholu ještě násobí.

Alkoholismus je navíc obvykle spojen se špatnou výživou a nedostatkem látek, které chrání organizmus před škodlivinami a do jisté míry i před vznikem zhoubného bujení. K rozvoji těchto nádorů přispívá i špatná hygiena ústní dutiny. Kdybychom chtěli najít „typického“ pacienta, stačí zajít do hospody a porozhlédnout se po štamgastech.

K dalším příčinám vzniku nádorů patří kouření marihuany, některá chronická onemocnění, virové infekce (např. lidským papilomavirem, virem herpes simplex 1 aj.), dědičné faktory a poruchy imunity.

Nádory hlavy a krku mohou být zcela zjevné, například jako nehojící se vřídek na rtu, sliznici ústní dutiny nebo krvavý výtok z nosu. Mohou však dlouho zůstat zcela bez příznaků.

Dlouhodobý chrapot je podezřelý

Nádory také napodobují banální choroby z nachlazení s bolestmi v krku, chrapotem, potížemi s polykáním. Pokud tyto příznaky trvají déle než tři týdny, je to důvodem k cílenému odbornému vyšetření. Varováním mohou být i bezdůvodný úbytek hmotnosti, únava a zvýšená teplota.

Přijde-li se na nádor včas, když je ještě malý a nešíří se do okolí, je šance na uzdravení vysoká. K tomu je ovšem nutné, aby „typický“ pacient změnil životní styl. Nepřestane-li kouřit, naděje na uzdravení klesá. Po odstranění nádoru se pak ve vysokém procentu případů objeví v řádu měsíců nádor další.

pub

Pokročilé, velké a šířící se nádory představují vážné ohrožení života. V terapii bývá nutné přizpůsobit postup konkrétní situaci.

Kombinovaná léčba

Je důležité, kde se přesně nádor nachází, jak je veliký, jak agresivní je jeho růst. V neposlední řadě hraje významnou roli zdravotní stav pacienta – to, jakými dalšími chorobami nemocný trpí.

Většinou se kombinuje několik léčebných způsobů – chirurgické odstranění nádoru (pokud lze), ozáření (radioterapie), protinádorové léky (cytostatika) a v posledních letech ještě biologická léčba.

Překvapivé účinky biologické léčby

Biologická léčba představuje zásadní průlom v úspěšnosti léčby nádorů hlavy a krku. Výzkumy potvrzují, že neexistuje účinnější nechirurgická léčebná metoda u pokročilého nádoru hlavy a krku než kombinace radikálního ozáření a cetuximabu (Erbitux), látky působící proti růstu buněk nádorů.

Biologická léčba je drahá, proto je nutné vždy ověřit, že bude u konkrétního pacienta fungovat. To se provádí testy ve speciálně vybavených laboratořích, které jsou součástí komplexních onkologických center.

Co víme o nádorech hlavy a krku?

  • rostou z povrchových (epiteliálních) buněk horního úseku dýchacího nebo polykacího traktu
  • nejčastěji se nacházejí v ústní dutině (43 %), dále v hltanu (33 %) a hrtanu (24 %)
  • ve všech zemích Evropské unie představují čtvrtý nejčastější nádor u mužů
  • u žen se (zatím) vyskytují méně často, ale počet pacientek narůstá
  • v České republice se diagnostikuje asi 1200 případů ročně, 650 lidí s tímto onemocněním každý rok zemře
Reklama