Nejrůznější formou většinou chronické bolesti trpí stále více lidí. V řadě případů je možné příčiny těchto bolestí odhalit a buď zcela vyléčit, nebo aspoň účinně potlačit tak, aby pacienta neomezovaly v běžných životních činnostech. Bolest začíná být fenoménem doby, který se musí minimálně tlumit. Každý, kdo ale chronickou bolestí trpí, řekne: léčit.

Léčba bolesti je celosvětový problém
Je tomu skutečně tak, chronická bolest se řadí mezi hlavní celosvětové problémy zdravotnické péče. Přestože se léčbě bolesti věnuje velká pozornost, stále se vyskytují případy, kdy je bolest léčena nedostatečně nebo vůbec. Bolest se totiž ve své chronické podobě projevuje také jako samostatné onemocnění, které přetrvává i po vymizení či napravení původní příčiny. Po určité době už tedy bolest není projevem prvotního poškození, ale psychickým problémem, který pacienty výrazně limituje v práci, rodinném životě i v jejich zálibách.

Nad bolestí nestačí mávnou rukou a trpět
Ze zkušeností vyplývá, že lidé trpící bolestí mají tendenci ji potlačovat a často také svádějí souboj s hluboce zakořeněnými vlastními předsudky.
Pokud bolest trvá déle než tři měsíce, mluvíme o její chronické podobě. V tu chvíli je potřeba odložit stranou všechna předsevzetí, že „to přece musím vydržet“, a začít o této bolesti mluvit s odborníkem. A nebude to marná debata, to věřte, dnes už totiž existuje řada možností, jak bolest léčit v rámci lékařského oboru algeziologie, který shrnuje poznatky klasické i alternativní medicíny a zažívá v posledních dvou desetiletích velký rozmach.

Rozhodně není třeba trpět
Farmakoterapie postupuje mílovými kroky; i pokud se jedná o léky na bolest, postoupila už natolik, že opravdu není třeba trpět. Dnes je možné zmírnit většinu akutních – tedy krátkodobých bolestí třeba hlavy, zubů, zad nebo po operacích. Podstatně se změnily i možnosti zmírnění chronické bolesti, například při léčbě nádorů. Nabídka léčiv na bolest, ať už jsou to analgetika nebo jiné preparáty, je velmi bohatá, přičemž část z nich je dostupná i bez lékařského předpisu.
Porada u lékaře vás vždycky dobře nasměruje.

Zítra na toto téma přineseme rozhovor s prof. MUDr. Miloslavem Kršiakem, DrSc., z Ústavu farmakologie, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Patříte k těm lidem, kteří trpí chronickou bolestí? Nebo někdo ve vaší rodině?

Reklama