Základní otázka zní, zda je vůbec možné s vrozenými dispozicemi, které se týkají i žilních problémů na dolních končetinách, nějak bojovat? Co všechno byste označil jako vhodnou prevenci?
5d95f696f2ce5obrazek.png

Mají-li rodiče z jedné nebo současně i z druhé strany křečové žíly, potom je dispozice vysoká – až 90 procent. Je vhodné se na možnost vzniku křečových žil neboli varixů připravit, neboť je pravděpodobné, že se někdy během života objeví. S touto informací je však třeba nakládat zodpovědně, neboť možnost prevence vzniku a rozvoje křečových žil existuje. Měli bychom se tedy snažit všemi možnými prostředky ji aplikovat.

Prvořadou prevencí je správná životospráva. Jedná se o racionálně vyváženou stravu, nejen co se týče rozložení živin, ale i množství, kvality a časového harmonogramu příjmu potravin během dne. Zcela nevhodná je nadváha, a to přímou úměrou: čím větší nadváha, tím větší problémy s varixy. Další již cílenou prevencí je omezování, nebo ideálně vyhýbání se statickému zatížení dolních končetin dlouhým stáním a sezením. Nemůžeme-li se tomu zcela vyhnout, doporučujeme kvalitní elastické zdravotní punčochy podle rozsahu varixů. Nejsou-li problémy ani křečové žíly, ve většině případů postačí podpůrné punčochy I. kompresní třídy. Při výskytu varixů nebo i při problémech, kterými jsou provázeny, jsou nutným řešením punčochy II. kompresní třídy. Jejich typ – zda podkolenky, punčochy či punčochové kalhoty – určí lékař. Většinou rovnou doporučujeme dlouhé stehenní zdravotní punčochy. Další důležitou prevencí je výběr vhodné hormonální antikoncepce.

Pojďme se věnovat především významu kompresního oblečení na náš žilní systém. Je například dobré oblékat si kompresní punčochy či punčocháče každý den do práce?

Komprese dolních končetin postižených křečovými žilami je zásadním a základním způsobem konzervativní léčby. Význam kompresního oblečení tkví v tom, že kompresí dojde ke zmáčknutí povrchní žíly natolik, že se vyprázdní od žilní tmavé krve a dále nedochází k dalšímu rozšiřování žil váhou postupně se zvětšujících varixů. Kompresní punčochy jsou i výraznou prevencí zánětů žil.

U pacientů s křečovými žilami doporučujeme každodenní a celodenní nošení zdravotních elastických punčoch až do doby, kdy kvalitně provedenou operací se pacient tohoto nejen kosmetického problému zbaví.Správnou zdravotní kompresní léčbou se rozumí používání kvalitních elastických punčoch II. kompresní třídy. Pro pacienty s křečovými žilami – nejen s těmi rozsáhlými, ale i s drobnými varixy – a u postižených, u kterých se vyskytují navíc obtíže, považujeme zdravotní punčochy za nezbytné. Podle rozsahu onemocnění je často doporučujeme nosit od rána do večera. V případě, že noc neprostojíme, je vhodné punčochy sundat.

Jaký je z lékařského hlediska rozdíl mezi kompresními punčochami na předpis a těmi preventivními, které si můžeme sami běžně objednat třeba v e-shopu českého výrobce, společnosti MAXIS?
5d95f6717a85bobrazek.png

Doporučované zdravotní elastické punčochy pro pacienty s křečovými žilami s otoky a obtížemi z křečových žil jsou od II. a III. kompresní třídy. V případě zdravotní indikace, která je u křečových žil vždy, je možno u pacientů pojištěných u všech zdravotních pojišťoven recept předepsat. V tom případě jsou pro pacienta přibližně o 600 korun levnější a smluvní zdravotní pojišťovny poskytují tento příspěvek jen jednou za půl roku. Punčochy zdravotní je ale možno zakoupit i bez receptu, ovšem za plnou cenu.

V nabídce zmíněného e-shopu www.medi-expert.cz je také řada Shapewear, kde se kromě velice oblíbených černých kompresních legín letos objevila novinka, kompresní kalhotky s nohavičkami. Myslíte si, že i toto oblečení má vliv na funkci žilního systému na našich dolních končetinách?

Žilní klinika dlouhou dobu sháněla na trhu kvalitní kompresní prostředky, které by poskytovaly kompresi v oblasti horní čtvrtiny stehna a také v oblasti třísla a pánve, kde se rovněž – i když vzácně – křečové žíly vyskytují. Umíme je radikálním způsobem úspěšně řešit, jediným problémem ale byla absence kvalitní komprese, která je vždy po operaci nutná. Vzhledem k tomu, že pacienti Žilní kliniky upřednostňují kvalitní kompresní punčochy, jsou jim doporučovány punčochy firmy MEDI. Proto jsme se obrátili tamtéž – na českou pobočku MAXIS – s požadavkem na doplnění chybějícího sortimentu kompresních pomůcek. Díky úzké spolupráci s firmou se Žilní klinice podařilo na základě přesně cílených požadavků na kompresi v horní čtvrtině stehna, která doposud citelně scházela i výrobci, uvést na trh kvalitní a klinicky ověřenou kompresi v podobě kalhotek s nohavičkami s potřebnou a odpovídající kompresí.

Definitivnímu uvedení na trh předcházela delší doba zkoušek, vylepšování a zkušebního užívání u pacientů po operacích atypických varixů v atypické lokalitě horní čtvrtiny stehna a výše.

Kompresní kalhotky s nohavičkami se s úspěchem užívají i u operací rozsáhlých křečových žil, které na Žilní klinice řešíme moderními ambulantními laserovými katetrizačními metodami. U lepení křečových žil metodou VENASEAL, která je též katetrizační, se komprese po výkonu nevyžaduje.

Postihují žilní problémy také sportovce, přestože vlastně oproti většině další populace žijí zdravě?
5d95f68d4a6ccobrazek.png

O zdravém způsobu života vrcholových sportovců by se dalo polemizovat, ale obecně řečeno sportovce křečové žíly postihují stejně jako ostatní populaci právě proto, že se jedná o dědičné onemocnění. Prostě 20–30 procent sportovců má křečové žíly. Jedinou výhodou, kterou u sportovců dlouhodobě pozorujeme, je to, že díky pravidelnému pohybu je rozvoj křečových žil pozvolný a jistě daleko pomalejší než u osob, které nesportují. Je to dáno i tím, že pacienti s varixy díky svým sportovním aktivitám většinou nemají nadváhu, která je dalším negativním faktorem při výskytu a rozvoji křečových žil.

Čím je způsobeno, že sportovcům používání kompresního oblečení navíc ještě zlepšuje výkonnost a urychluje regeneraci?

Kompresní oblečení u pacientů s křečovými žilami, konkrétně zdravotní elastické punčochy různé délky a různého kompresního stupně, je základním konzervativním způsobem léčby. Doporučujeme všem, kteří mají křečové žíly, každodenní nošení zdravotních punčoch až do operace. Po ní již není nutné kompresní punčochy nosit pravidelně denně, ale jen při zátěžových situacích dlouhého stání či sezení a delších, více než čtyř a půl hodinových cestách letadlem, autem i autobusem. Pro sportovce s křečovými žilami platí totéž. Pro sportovce s výraznou zátěží dolních končetin jsou kompresní punčochy též vhodné jako prostředek pro zrychlení krevního návratu žilní krve, a to je právě to, co urychluje regeneraci a umožňuje zlepšení výkonnosti.

Mohl byste ještě na základě svých zkušeností z práce na Žilní klinice v Praze, kterou jste založil a vedete od roku 1994, pojmenovat největší problémy, se kterými za vámi klienti přicházejí? A kolika z nich se dalo včasným příchodem či přesně cílenou prevencí zabránit?

Ze zkušeností z více jak 25 let práce Žilní kliniky můžeme s jistotou potvrdit, že pacienti, kteří přicházející s problémy včas a nechají si též problém křečových žil operativně vyřešit bez prodlevy a natrvalo, na tom výrazně profitují. Vyhnou se tak nepříjemným následným komplikacím, které křečové žíly pravidelně způsobují.5d95f6a5518deobrazek.png
Naopak velké problémy vidíme u pacientů, kteří s návštěvou specializovaného zařízení váhají, s navrženou léčbou otálejí a snaží se na sobě ušetřit tím nepravým způsobem. Hledají ty nejlevnější alternativy a následně přicházejí s rozsáhlými zanedbanými nálezy, sice často už po operacích, zato s výraznými a těžko řešitelnými estetickými problémy. Potom už nemohou očekávat výsledky tak kvalitní, jako tomu je u včasného příchodu a při včasné léčbě.

Děkuji za rozhovor.
Blanka Rokosová

Reklama