Dne 6. prosince byla kompetentním orgánům zaslána petice Za zlepšení podmínek v českém porodnictví. Byla sestavena zástupkyněmi několika organizací sdružených v Iniciativě Normální porod. Přečtete si jejich oficiální stanovisko.

porod

Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateřství popsala poměry v českých porodnicích následovně: „Spokojené jsou v podstatě jen ty ženy, které nemají o porodu žádnou představu ani porodní plán a plně se s důvěrou podřídí ošetřujícímu lékaři či lékařce. Ženy, které se o porod předem zajímaly a ujasnily si, jak ho chtějí prožít, většinou narážejí na nepříjemné reakce zdravotníků a nezřídka jsou vyzvány, aby si vybraly jinou porodnici či dokonce aby s podobnými názory rodily rovnou doma!“

Co vlastně předkladatelky petice Za zlepšení služeb v českém porodnictví a za péči přátelskou a bezpečnou pro matku a dítě porodnickému systému vytýkají? „Především nerespektování nejnovějších poznatků vědy. V českých porodnicích přes mnohá zlepšení stále vládne rutina. Do porodu se tak zasahuje příliš často – a příliš často se tím porod velmi komplikuje. Důkazem je i stoupající počet císařských řezů, aniž by zároveň klesala perinatální úmrtnost. Dalším problémem je porušování platné legislativy – tím, že matkám, které mají o porodu svou představu, zdravotníci násilím vnutí tu svou, někdy dokonce s odůvodněním, že se musí podřídit,“ vysvětluje Petra Sovová.

Výčet rutinně používaných zákroků, které podle Světové zdravotnické organizace (WHO) narušují normální průběh porodu a důležitou vazbu mezi matkou a dítětem, je dlouhý a drtivá většina škodlivých zákroků se tu za dveřmi porodních sálů běžně používá:

 •  často neodůvodněné umělé vyvolání porodu
 • rutinní provádění holení a klystýru
 • odepírání jídla a někdy i pití během porodu
 • rutinní zavádění kanyly pro případné použití infuze
 • rutinní elektronické monitorování plodu
 • častá vaginální vyšetření mnoha poskytovateli péče
 • nadužívání a propagování epidurální analgezie
 • rutinně prováděná časná amniotomie (protržení vaku blan)
 • nerespektování podmínek příznivých pro průběh porodu (tlumené světlo, ticho, teplo, intimita)
 • nadužívání oxytocinu pro povzbuzení děložní činnosti
 • neumožňování svobodné volby polohy během druhé doby porodní
 • řízené tlačení se zadržováním dechu
 • předčasné zaškrcení a přerušení pupečníku
 • bezprostředně po porodu narušování dostatečně dlouhého kontaktu matky a novorozence kůží na kůži, oddělování matky a dítěte kvůli běžnému poporodnímu vyšetření
 • na porodním sále ukládání dítěte do postýlky s monitorem dechu namísto matčiny náruče
 • rutinní zahřívání dítěte v inkubátoru či výhřevné postýlce na novorozeneckém oddělení namísto kontaktu dítěte s matkou a zahřátí na jejím těle
 • nedostatečné či nesprávné informace o kojení, např. omezování délky kojení v počátcích
 • rutinní vážení dítěte před kojením a po něm

Obzvlášť odsouzeníhodné je podle předkladatelek petice nerespektování těch matek, resp. rodičů, kteří jsou s doporučeními WHO dobře obeznámeni a výslovně si přejí se rutinních a neopodstatněných praktik vyvarovat. „Stoupající počet porodů doma ukazuje i na to, že přibývá žen, pro které přestává být porodnice bezpečným místem, cítí se tam ohroženy“, dodává Sovová.

Legislativa přitom vnímá nenarozené dítě jako součást matčina těla, jen ona tedy ve skutečnosti může rozhodovat, jak bude porod probíhat, a s každým nabízeným zákrokem musí předem souhlasit. Pokud se jí ovšem někdo zeptá. A pokud nesouhlas vyjádří, většinou se dozví, že lékař/lékařka příslušný zákrok či postup dodržet musí, protože „je to lege artis“. Pojem poskytování péče „lege artis“ je ale pouze termínem právně teoretickým.

Jeho náplni odpovídá v současné legislativě ustanovení § 11 zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, které uvádí, že „zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“. (Respektování dostupných vědeckých poznatků přitom právě autorky Petice v českém porodnictví postrádají.) Pokud pacient péči navrženou lékařem z jakýchkoliv důvodů nechce, může ji odmítnout cestou tzv. negativního reversu.

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama