Počet žen vyšetřených v národním programu screeningu karcinomu prsu se trvale zvyšuje. Významně k tomu přispěl pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zvaní žen na mamografický screening, uskutečněný ve spolupráci s Asociací mamodiagnostiků ČR. Více než 105 tisíc žen, tedy 18 % z celkového počtu pozvaných, zareagovalo na adresnou pozvánku VZP a od července 2007 do března 2008 podstoupilo vyšetření v některém z 60 mamografických center po celé ČR. Pozvánky VZP rozeslala ženám ve věkové kategorii 45–69 let a 70–75 let, které déle než tři roky toto vyšetření neabsolvovaly.

„Mezi ženami, které přišly na základě pozvánky, zachytili lékaři téměř 850 karcinomů. Z tohoto počtu celých 800 nálezů bylo u žen, které byly na mamografickém vyšetření vůbec poprvé. Díky zachycení karcinomu v časném stadiu se tak s největší pravděpodobností podařilo zachránit nejméně  pět set žen,“ představuje výsledky projektu zvaní žen na preventivní vyšetření prsou prof. MUDr. Jan Daneš z Asociace mamodiagnostiků ČR, která koordinuje síť center národního programu mamografického screeningu.

„Naprostá většina žen – celých 82 %, které na základě pozvánky přišly na vyšetření, podstoupila své úplně první mamografické vyšetření. Pozvánka tak pomohla zdolat ostych či nedostatečné povědomí žen o důležitosti vyšetření. Na pozvánku reagovaly ve větším počtu ženy ze skupiny 70–75 let, kterých přišlo 24 %. Ženy ve věku 45–69 let využily pozvánku z 16 procent. Pilotní projekt VZP každopádně výrazným způsobem přispěl ke zvýšení počtu žen vyšetřených každý měsíc v národním screeningovém programu. Ukazuje se tak, že adresné pozvánky jsou efektivním nástrojem ke zvyšování účasti pacientů v preventivních programech,“ hodnotí projekt Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Celkové hodnocení národního programu mamografického screeningu přináší za rok 2007 pozitivní výsledky. Ročně lze v ČR očekávat více než 5 500 nově diagnostikovaných žen s karcinomem prsu, z toho je téměř 80 % zachyceno v počátečním stadiu, a tedy s velkou šancí na vyléčení. „Data ukazují, že tento pozitivní vývoj lze z velké části připsat rostoucímu vlivu screeningového programu. V roce 2007 bylo preventivně vyšetřeno téměř 431 tisíc žen z věkové kategorie 45-69 let, z toho více než 185 tisíc přišlo na první vyšetření. U nově příchozích žen tak program meziročně dosahuje nárůst vyšetření až o 20 %. K dosažení těchto čísel významně přispěl také pilotní projekt VZP,“ doplňuje profesor Daneš.

Aktuální podíl žen z cílové populace programu, které už měly alespoň jedno preventivní mamografické vyšetření, je tak v ČR vysoký – přes 60 % žen ve věku 45–69 let. Tato věková skupina žen má podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR nárok na bezplatné mamografické vyšetření každé dva roky. Mnoho žen se však neúčastní prohlídek pravidelně, což je nezbytnou podmínkou vysoké účinnosti mamografického screeningu při záchytu zhoubných nádorů. „U žen, které na naši pozvánku nereagovaly a nevyužily tedy své možnosti zúčastnit se vyšetření, lze stále očekávat dva až tři tisíce nezjištěných karcinomů. Tyto ženy se tak zbytečně připravují o možnost úspěšně se s tímto závažným onemocněním vypořádat,“ apeluje na ženy Pavel Horák.

Chodíte pravidelně na vyšetření? Bojíte se zhoubného nádoru prsu? Reagovala byste na pozvánku od VZP?

Reklama