cancer

Rakovina jater je jednou z nejagresívnějších forem této nemoci a její léčba nebývá příliš úspěšná. Záleží na mnoha okolnostech i zvolených léčebných kombinacích. Prevence spočívá jen v několika málo zásadách. Nestat se alkoholikem a nenakazit se žloutenkou tipu B a C. Typ A v tomto případě nebezpečný není, bát se nemusíte ani prodělané mononukleózy. Vyhýbat byste se ale měli takzvaným škodlivým plísním, to znamená bez milosti vyhodit každou potravinu, která je jimi v sebemenší míře napadena. Znamená to i nekupovat v supermarketech nebo u Vietnamců různé saláty z čerstvého ovoce, které se většinou vyrábějí z plesnivého vykrájeného ovoce.

Co jsou tedy rizikové faktory?

Cirhóza (ztvrdnutí jater) – onemocnění, kdy dochází k přeměně jaterních buněk a zmnožení buněk vaziva. Může tomu předcházet infekce hepatitidou B, C nebo nadměrné požívání alkoholu

Vliv aflatoxinů – jedů, které produkují plísně napadající obiloviny, arašídy, sušené plody…

Jak vzniká rakovina jater?

Rakovinové buňky jater mohou pocházet z několika zdrojů:

1.  Jaterní buňky (hepatocyty) se mohou změnit v rakovinné, jestliže dochází k narušení normálních buněčných procesů. Rakovinové jaterní buňky se poté množí a mění se v nádor, čímž dochází ke vzniku primární rakoviny jater neboli HCC.

2.  Do jater se mohou šířit (metastazovat) také rakovinové buňky z jiných orgánů (jako je tlusté střevo, žaludek, prsa, plíce), a tím v nich vytvořit dceřiné nádory. Tento proces se nazývá jaterní metastázy neboli druhotná rakovina jater. Léčba se liší podle původu takových rakovinových buněk.

České zdravotnictví není špatné
V České republice máme 13 onkologických center a 132 CT přístrojů, které jsou schopné odhalit jakýkoli druh nádoru i zmapovat jeho vývoj. Po Rakousku a Německu je to nejvyšší skóre v Evropě.

Růst a šíření rakoviny jater

  • Malý nádor - Nádor s dostatečným přísunem kyslíku a živin, který však po čase začne produkovat chemické látky, které signalizují novým cévám, že do něj mají vrůstat a prokrvovat jej, aby mohl dále růst.
  • Rostoucí nádor - Chemické látky dávají signál ke vzniku dalších a dalších cév. Většina typů rakoviny jater začíná jako malé nádory a šíří se játry. Dokud zůstávají malé, mohou využívat veškerý nezbytný kyslík a výživu z okolních cév. V určité fázi však už nádor nemůže růst, aniž by si nezajistil své vlastní prokrvování. Činí tak tím, že uvolňuje chemické látky, které napomáhají novým cévám vrůstat do samotného nádoru.
  • Velký nádor - Se zvyšujícím se prokrvováním se může nádor zvětšovat a rakovinné buňky mohou putovat (metastazovat) krevním oběhem k dalším orgánům (mozek, plíce, játra, slinivka břišní). Jakmile se vytvoří nová síť cév, nádory se překotně zvětšují a šíří.

cancer

Léčba rakoviny jater

Možnosti léčby rakoviny jater závisí na počtu nádorů v játrech, na míře funkčnosti jater, na věku, celkovém zdravotním stavu i na tom, zda už došlo k šíření nádoru nebo ne. Lékaři mohou volit:

1.  Chirurgický zásah. Jestliže se rakovina dosud nerozšířila a jestliže je pacient v dobré kondici, může být vhodný chirurgický zásah – resekce jater. Tento postup může znamenat úspěšnou léčbu; existuje ovšem možnost, že se rakovina objeví znovu.

2.  Transplantace jater. V případě pokročilého stádia postižení jater a má-li nádor jen několik málo ložisek, může být vhodná transplantace jater. Bohužel však nemusí být k okamžité dispozici vhodný orgán, takže případů, kdy se tato metoda použije, je jen v řádu jednotek za rok.

3.  Zničení nádoru vpichem přes kůži (neboli perkutánní ablace). Jestliže se rakovina dosud nerozšířila, ovšem zdravotní stav chirurgický zákrok nedovoluje, existuje několik různých postupů, které nádor jater poškozují nebo ho ničí. Lékař může pomocí ultrazvuku zavést přes kůži do nádoru nevelký nástroj a tím nádor likvidovat.

 Postupy jsou následující:

  • Perkutánní etanolová injekce (PEI) využívá 96 % etanol (alkohol).
  • Kryochirurgie používá tekutý dusík, který je extrémně studený;
  • Radiofrekvenční ablace (RFA) využívá vysokofrekvenční elektrické proudy k vytvoření tepla, které nádorové buňky likviduje. Je to vlastně malá mikrovlnná trouba vpravená do nádoru.
  • Transarteriální chemoembolizace (TACE) neboli uzavření hlavní cévy nádoru.

TACE dodá vysoce koncentrované léky až do samotného nádoru a blokuje přísun krve. V důsledku toho je tak nádor vystaven vyšší koncentraci léků po delší časové období.

Systémová léčba

liverJe to orální léčba, kdy pacient ráno a večer polyká tablety léku Nexavar. Měsíčně stojí kolem 80 000 korun a nově je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Je jedinou schválenou systémovou léčbu rakoviny jater, u níž byl prokázán pozitivní přínos prodloužení doby přežití pacientů. Jedná se o účinnou látku sorafenib, a funguje tak, že brání růstu rakovinných buněk. Účinek léku byl prokázán ve dvou velkých mezinárodních klinických studiích na několika stech nemocných.

Pozor na Japonce
Závidíte Japoncům, že nejsou tlustí, ani příliš často netrpí rakovinou tlustého střeva nebo srdečními nemocemi? Spolu s Číňany to dohánějí přes rakovinu jater, která se v těchto zemích vyskytuje mnohonásobně častěji než v ostatním světě. Jednou z příčin je časté onemocnění žloutenkou tipu B a C, o dalších příčinách se jen spekuluje.

Bojíte se rakoviny? Dodržujete kvůli prevenci některé zásady zdravého životního stylu?