Návrat žen po rodičovské dovolené do zaměstnání je z hlediska zaměstnanosti jednou z nejdiskutovanějších a zároveň jednou z nejproblematičtějších oblastí trhu práce. Psychologové ale i personální agentury se často potýkají s  problematikou  ztráty sebevědomí  u žen, které se po mateřské chystají na návrat do zaměstnání.

„Problémy nastávají zejména u žen, které se nevrací do zaměstnání ke "svému" zaměstnavateli, ale jsou nuceny hledat nového zaměstnavatele a novou práci,“ říká ing. Petr Čaboun z personální a poradenské společnosti Aditus.

Žena, která se vrací po třech čtyřech nebo i více letech do pracovního procesu, je v některých směrech na tom stejně jako absolventi škol. Praxe, kterou kandidátka získala v zaměstnání, se v některých oblastech stává neaktuální a některé pracovní činnosti a postupy se kandidátka musí učit opětovně, nebo úplně znovu. Pokud kandidátka nepoužívá cizí jazyk, dochází i k zapomínání jazykových znalostí a schopnosti v cizím jazyce komunikovat.

 

Nutnost vzdělávání rodičů na mateřské si uvědomili i některé jazykové školy, které vycházejí vstříc jejich časovým i finančním možnostem....

A zde se nabízí otázka: Jsou všechny jazykové školy stejně dobré??? Jsou všechny školy stejně finančně zajímavé???

Odpověď je asi jasná předem: NE.

Stejně jako si vybíráme kadeřníka či řemeslníky, měli bychom si důsledně vybírat i školy...

 

 

Pokud se například rozhodnete pro jazykovou školu Channel Crossings, budete muset sáhnout do peněženky celkem hluboko... Cena za 72 vyučovacích jednotek se totiž vyšplhá na 7 700 Kč.

 

Naopak jazyková škola London Institute nabízí kurz anglického jazyka pro maminky s dětmi za pouhých 3 700,- Kč. Ovšem počet vyučovacích hodin je pouhých 20, což znamená, že za jednu vyučovací hodinu zaplatíte rovných 185,- Kč

 

Jakousi pomyslnou střední cestou je jazyková škola TUTOR. 60 výukových hodin vás zde vyjde na 5 999,- Kč a zde se opět jedná o kurz AJ pro maminky s dětmi.

 

Jak sami vidíte, není škola jako škola, a i v cenách jsou zde značné rozdíly.

Není tedy ani trošičku od věci skutečně zvážit, na jakou školu se přihlásíte, jaký kurz si vyberete, zaplatíte....

Rozhodnutí je na vás.