U osteoporózy dochází k celkovému úbytku kostní tkáně a k mikroskopickým změnám její struktury, což vede ke snížení mechanické odolnosti kosti. Onemocnění tedy představuje pokles v kvantitě a kvalitě kostní tkáně, a tím zvýšené riziko zlomeniny.

osteo

Následky osteoporózy se sice většinou projevují až v pozdějším věku, avšak základ pro dostatečnou mineralizaci kostí se vytváří již v období dospívání. Na prevenci osteoporózy není pozdě nikdy. Pozornost dostatečné výstavbě kostí je nutno věnovat již v období růstu a  dospívání, ve středním věku však můžeme zpomalit  odbourávání  právě prevencí. Nezvýšíme sice mineralizaci kostí, ale napomůžeme tomu, aby úbytek vápníku odpovídal průměrnému poklesu s věkem, nikoli urychlenému. Tím  snižujeme riziko zlomenin se všemi jejich komplikacemi.

S osteoporózou lze bojovat, existují soubory cviků pro pacientky a pacienty. Rovněž lze upravit výživové zvyklosti, aby organismus obdržel požadované množství vápníku a vitaminu D. Existuje řada přípravků, které významně zlepšují stav kostí, vedou k nárůstu kostní hmoty, zlepšují mechanickou odolnost kostí a tím snižují riziko zlomenin. Jde o přípravky, které snižují odbourávání kostní tkáně nebo zvyšují její tvorbu. Nutností je aktivní přístup nemocného.

Anketu naleznete ZDE.

Reklama