5b4492ef322bdobrazek.jpgZ průzkumu zveřejněného v loňském roce společností Quintilesims (nyní IQVIA) plyne, že průměrná doba od registrace nového léku až do jeho distribuce pacientům je například v Německu dlouhá 3 měsíce a v Rakousku zhruba 6 měsíců. V České republice se inovativní léčby nemocní dočkají až po téměř 18 měsících. Podle údajů nezávislé společnosti iHETA, která zpracovala analýzu správních řízení onkologických léků v ATC skupině L01 od roku 2012 ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, je čas do vydání finální hodnotící zprávy průměrně 448,5 dne (v rozmezí 48–1295). „V případě rakoviny je čas rozhodujícím faktorem a často je to právě to, co lidem schází. Prodlužování ze strany byrokracie tak způsobuje, že se musíte smířit s léčbou, která pro vás není tou nejvhodnější z dostupných možností,“ říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie.

Při žádosti o úhradu nového a v ČR zatím nehrazeného léku na základě výjimky podle § 16 mohou pojišťovny úhradu pacientovi odmítnout v případě, že se podle jejich posouzení nejedná o jedinou možnost léčby. „Tento § 16 je aktuálně předmětem mnoha odborných debat,“ říká Petra Adámková a dodává: „Můžeme se bavit o jeho přesné definici a smyslu, výjimečná možnost úhrady léčby by ale pro pacienty měla být do budoucna zachována.“ONKO Unie, o.p.s., se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkogynekologickými onemocněními. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

V roce 2016 zahájila ONKO Unie, o.p.s., osvětovou kampaň „NEJSEM na odpis“, zaměřenou na podporu a zlepšení kvality života žen s metastatickou rakovinou prsu. ONKO Unie je součástí nezávislé platformy Hlas pacientek a podílí se na aktivitách v oblasti lékové politiky.
5b44927916fd3obrazek.jpg

Uložit

Uložit

Uložit