Obecně platí, že procedurální bolest doprovází nejrůznější diagnostické a terapeutické výkony, které provádí sestra nebo lékař. Může jít o odběr krve, aplikaci očkovací vakcíny, vrtání zubního kazu apod.

dioc.jpg
Foto: Shutterstock

Přestože procedurální bolest rychle odeznívá, její intenzita je pro děti v daný okamžik vysoká. Pokud rodič ani zdravotník nepostupuje určitým způsobem, tedy neprobíhá žádná příprava dítěte ani následné tišení bolesti, mohou brát mladší děti zdravotnické výkony jako formu trestu, vytvářet si ke zdravotníkům negativní vztahy a pěstovat v sobě strach. V budoucnu mohou dělat při návštěvě ordinace scény, nebo dokonce zatajovat, že je něco trápí a bolí. Nejrůznější fobie (třeba z jehly) si pak přenášejí i do dospělosti.

Na návštěvu lékaře a nejrůznější vyšetření je třeba děti připravit už doma. Nevyplácí se ovšem lhát například o tom, že zákrok bude zcela bezbolestný – dítě si to zapamatuje a ztratí důvěru v rodiče i zdravotníky. Dítě by mělo dostat informace o tom, jak bude vyšetření/zákrok probíhat, jak dlouho to asi bude trvat a rodič by mu měl odpovědět na případné dotazy.

Základem dobrého průběhu je příjemné prostředí se vstřícným personálem a pokud možno minimální dobou, kterou dítě stráví čekáním v ordinaci. Rodič by měl být dítěti oporou, chválit, nezlehčovat bolest, ale ani přehnaně nestrašit. U úzkostlivých rodičů je vhodnější, pokud u vyšetření raději vůbec nejsou. Není totiž žádoucí, aby na potomka přenášeli vlastní strach a úzkosti.

Na místě je potom vhodné odvádět pozornost od bolesti – může to být zpíváním písničky, čtením pohádky, vyprávěním vtipu, hádankou, posloucháním televize nebo rádia apod. Všechny tyto faktory mohou u dětí snížit vnímanou intenzitu bolesti.

S dětmi je možné cvičit také imaginaci, aby si potom při vyšetření nebo proceduře mohly představovat, že jsou někde jinde. Třeba, že si hrají na louce apod.

U velmi úzkostlivých malých pacientů, kteří odmítají spolupracovat, nebo u těch se sníženým prahem bolesti je možné si pomoci farmakologicky, tedy použitím opiátů. K tlumení bolesti jsou také vhodná lokální anestetika, například v podobě krémů. U miminek je skvělé kojení, které má uklidňující účinky. Ano, i u miminek je důležité bolesti předcházet, tlumit ji a uklidňovat je. Už v raném věku se totiž vytváří vztah k bolesti. 

Je ovšem nutné mít na paměti, že dětské prožívání je individuální a techniky zvládání procedurální bolesti neplatí univerzálně na každé dítě. Porada s chápajícím pediatrem je vždy vhodným začátkem. 

Zdroje: publikace Dítě a bolest, Procedurální bolest u dětí

Čtěte také:

Reklama