Ozubená kolečka staroegyptského horoskopu se 2. března posunula o jednu drážku dál. Svou vládu nastoupila Mut. Manželka boha Amona, která je podle starých svitků jednou z nejstarších egyptských bohyň.

MutMut měla lidskou podobu a supí čelenku na hlavě. Tato bohyně ale nebyla vlivem nespravedlivého uspořádání rodového následnictví přijata na výsluní Panteonu. Ukřivděná bohyně dává lidem narozeným v tomto období silného a neohroženého ducha, přičemž život a smrt pro ně mají stejnou hodnotu. Tito lidé jsou obdařeni osobním kouzlem, bystrostí a dokáží rychle chápat to, co je podstatné v mezilidských vtazích. Jsou povětšinou schopní uplatnit vše, čemu se za svůj život naučí. Mají velký dar předvídavosti, notnou dávku intuice a přitažlivosti. Bývají praktičtí a zvládají si snadno zorganizovat své úkoly. Většinou jako první objeví nové možnosti, které také umí snadno vytěžit ve svůj prospěch, ale nezapomínají ani na druhé!

S radostí se zabývají vytvářením nových věcí, které jsou užitečné. Smysl pro krásu se v nich snoubí s tvůrčím nadáním. Do každé své činnosti se umí vrhnout s nadšením a s důvěrou ve své schopnosti, bohužel, trpělivost nepatří právě mezi jejich silná místa. Pokud se jim něco nepodaří, většinou jednají podrážděně, skoro až zlostně, avšak jejich negativní emoce nemívají dlouhého trvání. Z velké míry bývají ovlivněni prostředím, ve kterém se nacházejí, a lidmi, kteří je obklopují. Nezištně vyhoví cizím přáním a vždy přijdou na pomoc, když je to zapotřebí. Také ostatní lidé jim důvěřují a pomáhají.

Lidé narození v tomto čase jsou silní jedinci, kteří dokážou nést problémy a starosti bez zbytečné sebelítosti. Dokonalou harmonii a vyzrálost pociťují mezi 40. až 50. rokem života. Úspěch i peníze jsou pro ně důležité, ale na druhé straně potřebují pocítit obdiv a uznání. Tito velcí bojovníci jsou schopni obrovské lásky. Manželství je může hodně ovlivnit, proto by měli být opatrní při výběru partnera…

Čtěte také:

Reklama