Velké pozdvižení zavládlo v katolickém kostele Povýšení svatého v Karviné-Fryštátě. Místní kněz v neděli během bohoslužby oznámil, že jejich dlouholetý děkan Karel Houdek odchází z duchovní služby, protože se bude ženit. Věřící, u kterých byl farář velmi oblíben, nevěřili vlastním uším a dodnes se nemohou smířit s tím, že kněz chce službu Bohu vyměnit za lásku k ženě.

Duchovní prý nejdříve požádali své ovečky, aby se modlili za jednoho hříšníka. V neděli pak oznámili, že děkan končí. Ten se údajně chtěl i oficiálně s věřícími rozloučit, ale biskup mu to zakázal. I vysvětlující dopis, který vložil na internetové stránky farnosti, byl po půl hodině stažen.

Farář Karel Houdek se ke svému rozhodnutí nechce vyjádřit. Podle místních občanů byl prý na lidi velice přísný, a dokonce odmítal křtít děti nevěřících rodičů. Byl také velmi vzdělaný a pracovitý, například dokázal farnost zbavit milionových dluhů.

Mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda řekl, že vstup kněze do svazku manželského není v českých poměrech žádný unikát: „Není to sice běžné, ale stává se to,“ řekl Siuda. Podle celosvětových statistik za poslední čtyři desetiletí kněžské roucho odložilo více než 69 tisíc kněžích a řeholníků, ale 11 tisíc z nich se opět do lůna církve vrátilo.

Zdroj: Novinky.cz

Je celibát povinný? A proč?

Má mít podle vás katolický duchovní možnost odejít ze služby církvi a oženit se, nebo je jednou provždy povinen dosloužit Bohu? Měl by se zrušit celibát, a pokud ano, proč? Měly by mít stejnou možnost i duchovní sestry – jeptišky?

Reklama