Podle informací Ministerstva vnitra České republiky, bude zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů. Poslední šance zapsat si děti do pasu bude 30. června 2011.

Cestujete s dětmi? Pokud ano, jistě vás bude zajímat, že se blíží termín, ve kterém si můžete zapsat děti do cestovního dokladu.

Jak jsme se dozvěděli na Ministerstvu vnitra České republiky (MVCR): „Poslední možnost zápisu dětí do pasů rodičů, bude 30. června 2011.

Co jsme se ještě dozvěděli na MVCR...

Od 1. července 2011 se ruší zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů, provádění změn a doplňování údajů o těchto občanech v cestovních dokladech rodičů (Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb.).

Současně upozorňujeme, že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné jen do 26. června 2012. Po tomto datu budou moci děti vycestovat pouze s vlastním cestovním pasem.

A důvod tohoto opatření?

Novela zákona o cestovních dokladech, která ruší zapisování dětí, vychází z nařízení Evropské unie a to je závazné pro všechny státy EU. Cestovní doklady se tedy budou vydávat podle zásady „jedna osoba - jeden cestovní pas“.

Reklama