Klíště dnes potkáte v přírodě prakticky všude. Ne každé při kousnutí způsobí nemoc, přesto je nutné s tímto rizikem počítat. Infikované klíště vám totiž může pořádně zkomplikovat život. V okamžiku, kdy se zakousne, bývá už většinou pozdě. Myslete proto včas na prevenci.

Klíšťová encefalitida (KE) je infekční virové onemocnění, jehož původce patří do skupiny tzv. flavivirů (ze stejného rodu pocházejí například i viry žluté zimnice, japonské encefalitidy nebo tropické horečky dengue). Do těla vniká tento virus téměř okamžitě při zakousnutí klíštěte.  Nejdříve napadá buňky v okolí rány, poté putuje do mízních uzlin, kde se začne množit, a odsud se potom šíří dál do celého těla.

klíštěNemoc probíhá zpravidla ve dvou fázích. První nastává bezprostředně po uplynutí inkubační doby (cca 1 – 3 týdny) a projevuje se jako lehká chřipka. Za několik dnů tyto potíže samy odezní a následuje období bez příznaků, které trvá 1 – 2 týdny. Virus se v těle množí, proniká do mozku a nemoc přechází do své druhé fáze, která má již mnohem dramatičtější průběh. Objeví se silné bolesti hlavy provázené horečkami. Nemocný trpí světloplachostí, pociťuje nevolnost a často zvrací. Při napadení nervového systému dochází ke ztuhnutí šíjového svalstva, k závratím, svalovému třesu, poruchám spánku a paměti či dezorientaci, kdy se již dotyčný neobejde bez lékařské pomoci. Tento akutní stav trvá obvykle 2–3 týdny. Potom dochází k jeho postupnému zlepšování. 

Kromě dětí jsou ohroženou skupinou také senioři, protože imunitní systém není v tomto věku již tak výkonný jako dřív a tělo se stává méně odolné vůči infekcím. Senioři navíc často trpí různými chronickými potížemi, které rovněž přispívají ke snížení přirozené obranyschopnosti. Když pak takto oslabený organismus napadne virus klíšťové encefalitidy, je průběh onemocnění mnohem závažnější než u mladších lidí a častěji dochází ke vzniku trvalých následků.

Závažnost onemocnění klíšťovou encefalitidou zdůraznila Evropská komise i Světová zdravotnická organizace (WHO) a vážnost situace si uvědomují také důležité orgány Evropské unie. V roce 2012 Evropská komise oficiálně přidala klíšťovou encefalitidu na seznam chorob, které podléhají hlášení v rámci Evropské unie.

Jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Na trhu jsou k mání dvě verze vakcíny: pro dospělé a dále pro děti od jednoho roku a dobrou zprávou je, že zdravotní pojišťovny na vakcínu přispívají. Více informací naleznete na www.pozorkliste.cz.

Reklama