wi.jpg
Foto: Shutterstock

Vzdušná znamení jsou především mistry komunikace. Nesou „vítr změn“, šíří nekonvenční myšlení a jsou velmi bystří. Rádi objevují nové věci, přicházejí s netradičním řešením, poznávají zajímavé lidi a objevují neobjevená místa. Přinášejí závan čerstvého vzduchu tam, kde je ho třeba, a dokážou vést podnětnou konverzaci. Bývají vtipní a duchaplní, komunikace je pro ně zásadní jak v osobním, tak v pracovním životě. Jejich volnomyšlenkářská mentalita je pro mnohé fascinující, ale vzdušná znamení obecně si musejí dávat pozor na roztěkanost, protože jejich rozpínající se, všudypřítomná energie může způsobit, že se tito jedinci nebudou v životě pevně ukotveni. 

Vzdušná znamení mnohdy hůře hledají rovnováhu. Co jim v tomto smyslu opravdu pomáhá, jsou zdravé mezilidské vztahy. Ty bývají klíčové pro jejich mentální, a potažmo fyzické zdraví. Jedinci pod vlivem vzdušného živlu mohou vycházet s celou řadou lidí, ale je pro ně obzvlášť důležité najít spřízněné duše, se kterými mohou sdílet své myšlenky, nápady a humor.

Pohyb je důležitý pro všechny, ale vzdušným znamením může pomoci dostat se z výšin a trochu je uzemnit. Navíc cvičení, které zahrnuje socializaci, si tito lidé díky své komunikativnosti a nutnosti nových impulzů dokonale užijí. Potřebují vzrušující a zábavné sporty – jsou příliš zvídaví, než aby se drželi běžeckého pásu.

Vzdušná znamení mívají tendenci ztrácet se ve vlastních myšlenkách. V této souvislosti jim prospívají uzemňovací praktiky, které je pomáhají vrátit zpátky. Skvělá je třeba chůze naboso, soustředěný poslech hudby, anebo prosté trávení času s lidmi, které mají rádi; také oni mohou v jejich životě být uzemňující silou.

BLÍŽENCI (22. 5. - 21. 6.)

  • nejlepší vlastnosti: všestrannost, vynalézavost, komunikativnost, touha po vzdělávání, bystrost, akčnost, smysl pro humor
  • nejhorší vlastnosti: roztěkanost, neschopnost soustředit se, vychytralost, pomlouvačnost, nedochvilnost, životní nespokojenost a honba za nedostižným ideálem

Blíženci disponují neutuchající touhou po vědění a vzdělávání a mají nejlepší předpoklady stát se věčnými studenty. Nemají problém v jakkoli komplikované situaci přesně rozpoznat, oč jde, aby vzápětí zatoužili dozvědět se víc. Bývají nadšení a všestranně nadaní, musejí si ale dávat velký pozor, aby svou pozornost neroztříštili mnoha směry. Prostřednictvím duchovních cvičení mají možnost naučit se rozvíjet hlubší myšlení, což jim kvůli jejich roztěkanosti přirozeně nejde. Mívají bohatou gestikulaci, milují dlouhé hovory a nesnášejí omezování. Jde o jedince mnoha tváří i nálad.

VÁHY (23. 9. - 23. 10.)

  • nejlepší vlastnosti: smysl pro diplomacii, taktnost, přizpůsobivost, přátelské jednání, laskavost, kultivovanost, umění nahlížet na problém z vícero úhlů, logika, uvážlivost
  • nejhorší vlastnosti: sklon k závislostem na druhých, vyhýbání se konfliktům a konfrontacím, neupřímnost, domýšlivost, popírání sebe sama

Váhy jsou zřejmě největšími diplomaty celého zvěrokruhu. Bývají laskavé a přátelské, kultivované a jemné. Šíří kolem sebe lehkost a šarm a jsou vždy připraveny podívat se na problém očima druhého. Než učiní rozhodnutí, vše pečlivě uváží. Jejich celoživotní snahou je vyhýbání se konfliktům; obvykle udělají maximum, aby nemusely do nepříjemné konfrontace, chtějí být zadobře s každým. Mohou tak snadno zabřednout do světa druhého člověka a popřít vlastní individualitu. Klíčovým slovem je pro ně rovnováha. Potřebují najít sebe sama, uvědomit si své vnitřní uspořádání, aby se staly sebevědomějšími a méně závislými na ostatních.

VODNÁŘ (21. 1. - 20. 2.)

  • nejlepší vlastnosti: nezávislost, originalita, nestrannost, věcnost, humanitářství, komunikativnost, nadčasovost a schopnost vnímat budoucí trendy, silná intuice
  • nejhorší vlastnosti: sklon k rebelii, vzpurnost, snadno se urazí a jdou do opozice, manipulativnost, uzavřenost, nevyzpytatelnost, nedůvěřivost

Obvykle nestranní Vodnáři patří v nejpokrokovějším znamením zvěrokruhu. Jejich nezávislost je pověstná a originalita často bezkonkurenční. Dokážou uvažovat z hlediska skupinového povědomí a chápou, že každý člověk je individualitou projevující se uvnitř většího celku. Pro Vodnáře je příznačné humanitářské vědomí a častá angažovanost v obecně prospěšných hnutích a kampaních za spravedlnost. Jejich rebelantská povaha jde ruku v ruce se silnou touhou po svobodě. Neradi se podvolují cizím příkazům a věci si chtějí dělat po svém, což mnohdy vede až k zatvrzelosti a vzpurnosti. Vynikají silnou mírou intuice, bývají lehkomyslní a nepředvídatelní.

Čtěte také: 

Zdroj: mindbodygreen.comwomenshealthmag.com, kniha Magická hra čísel a hvězd od Saffi Crawfordové a Geraldine Sullivanové

Reklama